17.12.2016, 11:07,
"GORĄCY TEMAT", artykuł czytany ponad 800 razy

Kwintesencja „bałaganu prawnego” czy „dyrektywa partyjna”?

Cała ta awantura w Stolicy w Sejmie, pod Sejmem a w związku z tym protesty na ulicach pokazują, jak wrażliwym tematem jest wolność wypowiedzi, wolność mediów, wolność społeczeństwa.

Uważam, przyłączając się do protestu kolegów i koleżanek z mediów, którzy uważają, że nowe przepisy stanowczą ograniczą możliwość wykonywania ich zawodu. Nawet jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przyjmie nowy regulamin Sejmu, ograniczający dostęp do informacji dziennikarzy, do którego stanowienia ma prawo Marszałek Sejmu, nie powinien być respektowania z mocy hierarchii aktów prawnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Regulamin ten został by na pewno zakwestionowany prze Trybunał Konstytucyjny...

Jak jest, każdy chyba już wie.

Wskazane jest tutaj tzw. Obywatelskie nieposłuszeństwo (ang. civil disobedience) tj. celowe działanie, łamiące konkretne przepisy prawne w imię przekonania, że owe przepisy rażąco naruszają wartości istotne dla demokratycznego porządku Państwa. Dla stosującego nieposłuszeństwo obywatelskie – połączone ze świadomością możliwości poniesienia negatywnych konsekwencji prawnych. Negatywnych z punktu widzenia organów stanowiących władze a koniecznych z punktu widzenia zachowania demokratycznych wartości, regulujących, czy owe Państwo może być określone jako „Demokratyczne”.

Hierarchia aktów prawnych w Rzeczpospolitej Polskiej jest następująca:

- Konstytucja,

- Umowy międzynarodowe, które były ratyfikowane,

- Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje Unii Europejskiej,

- Ustawy,

- Rozporządzenia z mocą ustaw (dekrety).

- Uchwały (akty wewnętrzne wiążące), rozporządzenia, zarządzenia,

Art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

 

Art. 2.Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

1.Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.

2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Art. 2a. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

2. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania.

Art. 4 Ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 Stycznia 1984 r.:

1. Przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku są obowiązane do udzielenia prasie informacji o swojej działalności, o ile na podstawie odrębnych przepisów informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności.

Pragnę tutaj także uspokoić czytelników. Z niecierpliwością czekamy, jako społeczeństwo na rozwój sytuacji w sprawie ograniczenia dostępu do informacji dla dziennikarzy w Sejmie. Na lokalnym, gminnym podwórku art. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej nie reguluje prawa dostępu do informacji publicznej, jedynie jasno wskazuje na regulaminy SEJMIE I SENACIE, tak więc wszelkie pytania czytelników aby nie zwiąże to możliwości informowania o poczynaniach lokalnej władzy nadal będą publikowane i podejmowane.

Zachęcam do dyskusji czytelników portalu gostynin.info.

Napisz co o tym myślisz
Przeczytaj także
Gostynin: Budżet Obywatelski w Gostyninie z nowym otwarciem [FELIETON]

Budżet Obywatelski w Gostyninie z nowym otwarciem [FELIETON]

Dziś, 00:01, Roman Augustyniak

Na razie z optymizmem patrzę na sytuację jaka obecnie dzieję się z nową edycją Budżetu Obywatelskiego w Gostyninie, choć propozycje jakie obecnie są zgłaszane przez różne osoby i organizacje mogą być negatywnie przyjęte przez Urząd Miasta.

Gostynin: Bez opadów. Prognoza pogody – 24 marca

Bez opadów. Prognoza pogody – 24 marca

Dziś, 00:00, ralf

Piątkowy poranek powita nas 5 stopniami Celsjusza, by w ciągu dnia termometry wskazywały maksymalnie 12 kresek.

Gostynin: Sąd wznowił przewód sądowy przeciwko byłemu prezesowi ELGO Dariuszowi K. [VIDEO]

Sąd wznowił przewód sądowy przeciwko byłemu prezesowi ELGO Dariuszowi K. [VIDEO]

Wczoraj, 18:28, ralf

Na dzisiaj w Sądzie w Rejonowym w Gostyninie zaplanowane było odczytanie wyroku przeciwko byłemu prezesowi ELGO Lighting Dariuszowi K, ale zamiast wyroku sędzia Maciej Górzyński poinformował zgromadzonych o ustalonym kolejnym terminie rozprawy.

Gostynin: Dzisiaj w gostynińskim sądzie zapadnie ważny wyrok

Dzisiaj w gostynińskim sądzie zapadnie ważny wyrok

Wczoraj, 11:14, ralf

Już dzisiaj w Sądzie Rejonowym w Gostyninie były prezes ELGO Lighting Dariusz K. usłyszy wyrok. Temat dotyczy zaniechań, jakich były szef spółki dopuścił się w latach 2011-2013.

Gostynin: Uwaga na oszustów! Podają się za lekarzy weterynarii

Uwaga na oszustów! Podają się za lekarzy weterynarii

Wczoraj, 10:52, Gmina Gostynin

Zgodnie z informacjami, jakie dotarły do Urzędu Gminy Gostynin na terenie Powiatu Płockiego porusza się biały samochód z napisem “WETERYNARIA”, a w nim osoby podające się za lekarzy weterynarii, kontrolujące gospodarstwa rolne, w tym sposób przetrzymywania drobiu i innych zwierząt.

Gostynin: Spektakl "Inni z ulicy Floriańskiej" już niedługo w Zamku Gostynińskim

Spektakl "Inni z ulicy Floriańskiej" już niedługo w Zamku Gostynińskim

Wczoraj, 10:23, UM Gostynin

W imieniu organizatorów: Wielokulturowego Gostynina i Teatru? No nie wiem, zapraszamy na spektakl pt. "Inni z ulicy Floriańskiej", który odbędzie się 25 marca br. o godz. 18.00 w Sali Kolumnowej Zamku Gostynińskiego.

Udostępnij