Popularny: 1100 odsłonInformacje18 września, 13:37,

Gdzie oddasz swój głos? Poznaliśmy granice obwodów głosowania

Gdzie oddasz swój głos? Poznaliśmy granice obwodów głosowania
obwodowa komisja wyborcza, źródło: archiwum redakcji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Gostynina

Burmistrz Miasta Gostynina podaje do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika do Sejmu Rzecztypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 15 października 2023 r.OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 13 września 2023 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Miasta Gostynina podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Gostynin, ulice: Bierzewicka, Brzozowa, Ignacego Krasickiego, Łąkowa, Płocka, Przemysłowa, Sportowa, Ziejkowa, Zielona

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Generała Józefa Bema 23, 09-500 Gostynin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Gostynin, ulice: Aleja Księdza Jerzego Popiełuszki, Generała Józefa Bema, Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Generała Józefa Bema 23, 09-500 Gostynin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Gostynin, ulice: Gliniana, Krótka, Mazowiecka, Adama Mickiewicza, Nowa, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Spacerowa, Spokojna, Wiosenna

Dom Nauczyciela, ul. Wojska Polskiego 10, 09-500 Gostynin

4

Gostynin, ulice: Andrzeja Czapskiego, Mariana Budzyńskiego, Ks. Józefa Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Hubalczyków, Kolejowa, Kraśnica, Andrzeja Małkowskiego, Gen. Marii Wittek

Przedszkole Nr 4, ul. Armii Krajowej 7, 09-500 Gostynin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Gostynin, ulice: Floriańska, Wacława Kujawy, Solidarności, Wojska Polskiego (od numeru 1 do numeru 30), Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Budynek, ul. Wojska Polskiego 23, 09-500 Gostynin

6

Gostynin, ulice: Armii Krajowej, Jarosława Iwaszkiewicza, Jana Kilińskiego, Langenfeld, Zofii Nałkowskiej, Józefa Ozdowskiego, Mikołaja Reja, Spółdzielcza

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Józefa Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Gostynin, ulice: Stanisława Biernackiego, Michała Jarmolińskiego, Kościuszkowców, Kowalska, Krośniewicka, Stanisława Makulińskiego, Karola Mikulskiego, Morenowa, Ostatnia, Szkolna, Targowa, Stanisława Treli, Zazamcze

Zespół Szkół, ul. Kowalska 5, 09-500 Gostynin

8

Gostynin, ulice: Aleja Stanisława Mikołajczyka, Browarna, Dybanka, Górna, Kościelna, Kwiatowa, Parkowa, Rynek, Stodólna, Termalna, Zamkowa, Ziemowita, Żabia

Urząd Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Gostynin, ulice: Tadeusza Kościuszki, 3 Maja, Ogrodowa

Liceum Ogólnokształcące, ul. 3 Maja 15, 09-500 Gostynin

10

Gostynin, ulice: Romana Dmowskiego, Legionów Polskich, Wojska Polskiego (od numeru 31 do końca)

Przedszkole Nr 2, ul. Wojska Polskiego 54, 09-500 Gostynin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

Gostynin, ulice: Gościnna, Sąsiedzka, Wspólna, Zakładowa

Hala Sportowa MOSiR, ul. Kutnowska 7a, 09-500 Gostynin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12

Gostynin, ulice: Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Działkowa, Jasna, Kolonia, Mikołaja Kopernika, Kutnowska, Jana Marcinkowskiego, Stanisława Moniuszki, Cypriana Kamila Norwida, Polna, Polskiego Czerwonego Krzyża, Henryka Sienkiewicza, Sosnowa, Świerkowa, Wrzosowa, Zacisze

Hala Sportowa MOSiR, ul. Kutnowska 7a, 09-500 Gostynin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

13

Gostynin, ulice: Akacjowa, Stefana Fabiszewskiego, Jaśminowa, Kasztanowa, Kazimierza Jagiellończyka, Klonowa, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Ppłk. Zygmunta Kostkiewicza, Leśna, Lipowa, Osada Drzewce, Piaskowa, Bolesława Prusa, Witolda Sadownika, 18 Stycznia, Krzysztofa Szydłowieckiego, Mieczysława Święcickiego, Wesoła, Wierzbowa, Eugeniusza Wilczkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zalesie, Stefana Żeromskiego, Żytnia

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Polna 36, 09-500 Gostynin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

14

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin

15

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie Filia w Gostyninie

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie Filia w Gostyninie, ul. 3 Maja 47, 09-500 Gostynin

16

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, ul. Zalesie 1A, 09-500 Gostynin

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Płocku II najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Gostynina najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł KALINOWSKI

autor/źródło: UM Gostynin

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie