23.08.2017, 15:20,
"GORĄCY TEMAT", artykuł czytany ponad 3000 razy

GSM Gostynin ogłasza przetarg na wynajem lokalu przy ul. Armii Krajowej [ZDJĘCIA]

Zarząd Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyninie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem długoterminowy lokalu użytkowego o powierzchni 64 m2 położonego przy ul. Armii Krajowej 5 w Gostyninie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie pisemnej oferty do siedziby Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin, w terminie do dnia 29.09.2017r. do godz. 15.00.Oferty można składać osobiście, bądź przesłać na adres organizatora listem poleconym lub poczta kurierską z opisem na kopercie „ Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 5 w Gostyninie”.

2. Obiekt można oglądać w godz. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku, po uzgodnieniu z przedstawicielami Zarządu GSM tel. 24 235 20 26.

3. Cena do uzgodnienia. W pisemnej ofercie prosimy podać cenę za 1m2.(Oprócz zaoferowanej ceny przyszły najemca zobowiązany jest ponosić dodatkowe koszty dostawy mediów do nieruchomości).

4. Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi przez siebie oferentami.

5. Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Udostępnij