Popularny: 1700 odsłonInformacje14 marca, 12:04,

GSM Gostynin zaprasza do składania ofert

GSM Gostynin zaprasza do składania ofert

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia pisemnej oferty na: 1. wykonanie okresowej rocznej kontroli sprawności technicznej przewodów kominowych, połączeń dymowych i wentylacyjnych. 2. wykonanie w lokalach mieszkalnych kompleksowego rocznego przeglądu instalacji gazowej (szczelności) od zaworu butli, reduktora, przewodu gumowego aż do kuchni gazowej wraz z palnikami i zaworami w oparciu o: Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Art. 62.ust.1 pkt 1 litera c Prawa budowlanego.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 4
Najnowsze przetargi Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Termin składania ofert do dnia 29.04.2019 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu i wymagania wobec wykonawcy zamieszczone zostały na stronie internetowej Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Dodatkowych informacji udziela: Dział Administracyjno - Techniczny – tel. (0-24) 235-37-67.

Załączniki do pobrania na stronie  internetowej GSM

Zarząd GSM


Napisz komentarz

Popularny: 800 odsłonInformacje14 marca, 08:15,

Policjanci przypominają: za zwierzę odpowiada właściciel

Policjanci przypominają: za zwierzę odpowiada właściciel

W ostatnim czasie gostynińscy policjanci za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa są informowani o wałęsających się bezpańskich psach. W większości zgłoszeń są to przypadki niewłaściwego nadzoru nad zwierzęciem. Przypominamy, że za zwierzę odpowiada jego właściciel, a w przypadku braku nadzoru grożą mu konsekwencje prawne.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 20
W przypadku niestosowania się właściciela do przepisów jest on narażony na konsekwencje prawne

W większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nie dopilnowane odpowiednio przez właściciela. Ustawa o ochronie praw zwierząt zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli jest on ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

W przypadku niestosowania się właściciela do zapisów ustawy jest on narażony na konsekwencje prawne wynikające z art. 77 kodeksu wykroczeń. Przepisy określają, że kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić Policji, która ma prawo nałożyć mandat lub skierować wniosek do sądu o ukaranie na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. Natomiast, gdy następstwem pogryzienia przez psa jest szkoda na osobie w grę może wchodzić odpowiedzialność za przestępstwo spowodowania lekkiego, średniego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci człowieka. A w przypadku uszkodzenia mienia odpowiedzialność karna uzależniona jest od wartości mienia.

Przypominamy, że ustawa o ochronie zwierząt wskazuje również, że ten kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się również trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Zagrożenia dotyczące znęcania się nad zwierzętami bądź wałęsających się bezpańskich psów można również zgłosić policjantom za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przypominamy, że mapa nie służy do informowania o zdarzeniach, które zagrażają życiu lub zdrowiu. W przypadkach konieczności podjęcia przez policję natychmiastowej interwencji, należy korzystać z numerów alarmowych - 112 i 997.

Tematy:Pies

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie