Informacje12 kwietnia, 08:54,

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla bezrobotnych do 30 roku życia

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że do wyczerpania środków są wydawane oraz przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem 90 miejsc stażu (dla 57 kobiet i 33 mężczyzn) w tym 1 miejsce stażu dla osoby niepełnosprawnej (kobieta) na okres 6 m-cy w ramach projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (III) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij
Szczegóły w artykule


Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

- nie pracują,

- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki),

- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

  • osoby do 25 r.ż. - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
  • osoby powyżej 25 r.ż. - 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie wyłącznie w ramach umowy o pracę na minimum 3 m-ce po zakończonym stażu.

Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 25 II Piętro lub z naszej strony internetowej www.gostynin.praca.gov.pl w zakładce Staż.

Osoba do kontaktu:

Magdalena Wilamowska – specjalista ds. programów

tel.: (24) 269 71 76

e-mail: m.wilamowska@gostynin.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin, pokój nr 25, II piętro


Napisz komentarz

Popularny: 600 odsłonInformacje12 kwietnia, 08:12,

Luizka potrzebuje pieniędzy na przeszczep komórek macierzystych

Luizka potrzebuje pieniędzy na przeszczep komórek macierzystych

Ma niewiele ponad roczek, ale od urodzenia boryka się z szeregiem schorzeń. W interencie ruszyła zbiórka pieniędzy na przeszczep komórek macierzystych dla Luizki Rutkowskiej.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 47
Dziewczynka urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową

Dziewczynka urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową. Następstwem wady jest wodogłowie, pęcherz i jelito neurogenne oraz refluks pęcherzowo-moczowodowy. Niestety, na tym się nie skończyło...

"Z czasem doszło porażenie nóżek, a także lekarze poinformowali nas, że córeczka ma stopy końsko-szpotawe. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przez długie lata, być może do końca życia, konieczna będzie rehabilitacja, ale nie tylko. Obecnie marzymy o tym, by córeczka mogła przejść terapię komórkami macierzystymi, bo to ona może sprawić, że problemy z pęcherzem neurogennym miną! - informują rodzice Luizki.

5 podań komórek macierzystych to koszt blisko 31 tysięcy złotych. Zbiórka prowadzona jest w serwisie siepomaga.pl - Pomóż zawalczyć o szczęśliwą przyszłość!


Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie