Artykuł partnerskiPrzedwczoraj, 09:42,

Istotne zmiany w podatkach dla przedsiębiorców na Mazowszu

Istotne zmiany w podatkach dla przedsiębiorców na Mazowszu

Udostępnij
Zmiany w podatkach dotyczą też matrycy stawek VAT

1 listopada 2019 roku weszło w życie kilka istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców przepisów podatkowych. To m.in. obowiązkowy split payment czy nowa matryca stawek VAT. Sprawdź, czy na pewno dostosowałeś swoją działalność do wszystkich nowych regulacji w zakresie podatków, zanim będzie za późno!


Split payment – obowiązkowa podzielona płatność

Przepisy podatkowe dotyczące split payment należą do tych najbardziej zauważalnych. Od 1 listopada 2019 roku podzielona płatność jest obowiązkowa dla transakcji udokumentowanych fakturą, których wartość przekracza 15 tys. zł brutto i obejmujących towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 do znowelizowanej ustawy o VAT. Na fakturze dokumentującej taką transakcję powinno znaleźć się oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”.

Konsekwencją przepisu jest ograniczenie swobody w dostępie do środków przeznaczonych na płatności VAT. Podczas dokonywania podzielonej płatności wartość podatku VAT trafia bowiem na oddzielny, przypisany do podatnika rachunek bankowy – tzw. rachunek VAT.

W związku z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności podmioty zagraniczne niemające siedziby w Polsce, które nabywają lub sprzedają towary lub usługi objęte obowiązkowym split payment, są zobowiązane do założenia polskiego rachunku bankowego. Więcej o regulacjach w zakresie split payment można dowiedzieć się w trakcie szkoleń podatkowych. Lista tego typu szkoleń w Warszawie dostępna jest w portalu ze szkoleniami Eventis.pl na podstronie https://eventis.pl/szkolenia/warszawa

Nowe stawki podatku VAT – zmiana matrycy stawek

Zmiany w podatkach dotyczą też matrycy stawek VAT. 1 listopada 2019 na mocy ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) weszły w życie nowe przepisy podatkowe dotyczące:

  • e-booków (stawka obniżona 23% do 5%),
  • e-prasy (stawka obniżona 23% do 8%).

Zmiany dotyczące stawek VAT na inne towary i usługi miały być stosowane od 1 kwietnia 2020 roku, jednak zgodnie z najnowszymi przepisami termin ten przesunięto na 1 lipca 2020 roku. Zagwarantował to rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W związku z tym przesunięciu w czasie podlegają również zasady związane z wydawaniem i stosowaniem wiążących informacji stawkowych (WIS). Przepisy podatkowe dotyczące tej kwestii również zaczęły obowiązywać 1 listopada 2019 roku i wprowadziły możliwość skierowania do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zapytania o właściwą stawkę podatku VAT dla danego towaru lub usługi. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami wydane przed 1 lipca 2020 r. WIS będą wiążące w odniesieniu do transakcji dokonanych po dniu 30 czerwca 2020 r.

Ze względu na znaczenie powyższych zmian podatkowych warto zadbać o ich prawidłową interpretację i wdrożenie w działalności firmy. Przedsiębiorcy z mazowieckiego mają w tej kwestii trochę łatwiejsze zadanie, ponieważ lista szkoleń i kursów podatkowych (https://eventis.pl/szkolenia/podatki) dostępnych w Warszawie jest wyjątkowo szeroka, a panująca na tym rynku konkurencja pozwala znaleźć ciekawe szkolenia w atrakcyjnej cenie.

autor/źródło: eventis.pl

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie