800 odsłonInformacje18 września 2023, 13:20,

Obwodnica Łącka coraz bliżej

Obwodnica Łącka coraz bliżej

Podstawowym celem budowy obwodnicy Łącka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje budowę obwodnicy Łącka w ciągu DK60, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa i przepustowości ruchu.28 października 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej i materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla obwodnicy Łącka w ciągu DK60. Przewiduje się, że nowa droga o długości ok. 3 km ominie istniejącą zabudowę po północno-zachodniej stronie obecnej DK60. W grudniu 2022 r. do Wójta Gminy Łąck złożony został wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej, ze wskazaniem Wariantu 1A przebiegu obwodnicy jako rekomendowanego.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Łącka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się DK60 pomiędzy Płockiem a Kutnem. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Łącku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się wokół Warszawy. Droga stanowi bowiem alternatywny objazd aglomeracji stołecznej po północnej stronie pomiędzy drogą S8 a autostradą A1. Będzie również stanowić uzupełnienie zbudowanej obwodnicy Gostynina.
 
Planowany harmonogram realizacji:
- grudzień 2022 r. - złożono wniosek o wydanie DŚU,
- IV kw. 2025 r. - ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj i buduj,
- 2026 r. - podpisanie umowy z wykonawcą,
- 2027-2029 - planowane lata realizacji robót budowlanych.

autor/źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie