Popularny: 1100 odsłonInformacje4 czerwca, 19:03,

Oferty przetargowe GSM Gostynin

Oferty przetargowe GSM Gostynin

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin zaprasza do składania ofert przetargowych:

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 4
GSM Gostynin zaprasza do składania ofert

- na poszerzenie chodnika przy budynku Wojska Polskiego 4 w Gostyninie.

Oferty proszę składać w sekretariacie GSM w Gostyninie ul. Spółdzielcza 5, tel. 24 235 20 26 lub przesyłać na dany adres w zaklejonej kopercie z napisem: Przetarg na poszerzenie chodnika przy budynku Wojska Polskiego 4 w Gostyninie. 

Informacji dotyczących ww. zadania można uzyskać pod nr tel. 24 235 20 26 (w. 42). Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .

Oferty należy składać do 25.06.2019 roku do godziny 15:00. Termin realizacji zadania do 16.08.2019 r.

Przedmiar jest dostępny do pobrania na stronie internetowej GSM. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.06.2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie GSM.

- na wykonanie remontu dojazdu oraz utwardzenia terenu pod miejsca postojowe między bud. Bema 17 i Bema 19 w Gostyninie.

Oferty proszę składać w sekretariacie GSM w Gostyninie  ul. Spółdzielcza 5, tel. 24 235 20 26 lub przesyłać na dany adres w zaklejonej kopercie z napisem: Przetarg na wykonanie remontu dojazdu oraz utwardzenia terenu pod miejsca postojowe między bud. Bema 17 i Bema 19 w Gostyninie.

Informacji dotyczących ww. zadania można uzyskać pod nr tel. 24 235 20 26 (w42). Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .

Oferty należy składać do 25.06.2019 roku do godziny 15:00. Termin realizacji zadania do 16.08.2019 r.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.06.2019 r. o godz. 8:30 w siedzibie GSM. Przedmiar jest dostępny do pobrania na stronie internetowej GSM.

- na obsługę prawną Spółdzielni

Wymagania konieczne w stosunku do oferentów:

-wpisanie na listę adwokatów lub radców prawnych,-

-posiadanie aktualnej umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej — w zakresie wykonywania działalności adwokackiej lub radcowskiej,
-co najmniej 24 miesięczny staż w prowadzeniu Kancelarii adwokackiej lub radcowskiej.

Ponadto od oferentów oczekujemy:
-doświadczenia w obsłudze prawnej spółdzielni mieszkaniowej,
-systematyczności i konsekwencji w prowadzeniu spraw sądowych,
-dyspozycyjności co najmniej jeden dzień w tygodniu.

Przedmiot umowy obsługi prawnej:
1) udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych w sprawach wynikających z działalności Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyninie (dalej: „GSM”),
2) sporządzanie opinii prawnych — na zlecenie Rady Nadzorczej lub członków Zarządu GSM,
3) opiniowanie umów, porozumień, projektów uchwał organów GSM, opiniowanie regulaminów wewnętrznych GSM, oraz opiniowanie innych dokumentów zleconych przez Prezesa Zarządu,
4) zastępstwo procesowe we wszystkich postępowaniach sądowych (cywilnych, wykroczeniowych, karnych, uproszczonych, egzekucyjnych, itp. sprawach), w postępowaniach administracyjnych oraz karno-skarbowych,
5) selektywne reprezentowanie GSM przed urzędami administracji publicznej i samorządowej,
6) bieżąca współpraca z działem windykacyjnym,
7) udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych w siedzibie GSM co najmniej jeden dzień w tygodniu — nie mniej niż 5 godzin,
8) udział w Walnych Zgromadzeniach Członków GSM.

Oferta winna zawierać:
1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w stosunku do oferentów, o których mowa na wstępie: „wymagania konieczne w stosunku do oferentów”,
2) propozycję wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
3) zgodę na zaciągnięcie opinii od podmiotów współpracujących z oferentem.

Dokumenty fakultatywne:
1) dokumenty potwierdzające staż obsługi prawnej spółdzielni mieszkaniowej,
2) referencje od podmiotów obsługiwanych przez oferenta,
3) projekt umowy o świadczenie obsługi prawnej.

Oferty należy składać do dnia 25 czerwca 2019 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach (z napisem: „Oferta stałej obsługi prawnej”): 1) przesyłką pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM, 2) w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00, 3) w formie elektronicznej (skany oryginalnych dokumentów do PDF-u) na adres: prezes@gsmgost.pl — do godziny 15:00 dnia 25.06.2019 r. (decyduje godzina wysłania e-maila).

Zarząd GSM


Napisz komentarz

Popularny: 1600 odsłonInformacje4 czerwca, 15:28,

II konkurs Pieśni Patriotycznej w LO

We wtorek (4 czerwca br.) w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie z Oddziałami Dwujęzycznymi został zorganizowany II Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 28
W kategorii indywidualnej wygrała Weronika Szulecka z SP1 Gostynin, w zespołowej grupa Uranos z Gąbina

Konkurs miał za zadanie upamiętnić 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w historii Polski po II wojnie światowej.

Jury w składzie: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego Michał Bartosiak, Przewodnicząca MOZPOiW NSZZ „Solidarność” w Gostyninie Barbara Gierula oraz wieloletni nauczyciel muzyki gostynińskiego Liceum Gabriel Zielak wysłuchali 9 występów młodych artystów wykonujących pieśni patriotyczne.

W kategorii indywidualnej pierwszej miejsce przyznano Weronika Szulecka ze szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. W kategorii zespół zwyciężył zespół Uranos z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie.

Wyniki:

Kategoria indywidualna:

1. Weronika Szulecka - SP1 Gostynin
2. Agata Zawadzka - LO Gostynin, Julia Falkwoska - LO Gostynin
3. Dawid Świerczyński - GCE Gostynin
Wyróżnienie:
Adam Kulaziński - Zespół Szkół w Gostyninie, Marzena Wodzyńska - LO Gostynin,

Kategoria zespołowa:

1. Uranos - Gimnazjum w Gąbinie
2. Nie przyznano
3. Katarzyna Kostuniak i Weronika Tomczak - Zespół Szkół Gostynin
Wyróżnienie:
Oliwia Czajkowska i Weronika Krauschar - LO Gostynin

 


Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie