30.06.2017, 14:54,
"GORĄCY TEMAT", artykuł czytany ponad 3800 razy

Ogłoszenie GSM Gostynin - wykonanie miejsc postojowych przy ul. Bema

miejsca postojowe

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Spółdzielcza 5,  09-500 Gostynin zaprasza do składania ofert na wykonanie utwardzenia terenu pod miejsca postojowe przy budynku ul. Gen. J. Bema 19 w Gostyninie na podstawie projektu technicznego dostępnego do wglądu w biurze GSM.

Oferty prosimy składać w sekretariacie G.S.M. w Gostyninie  ul. Spółdzielcza 5, tel. 24 235 20 26. Informacji dotyczących w/w zadania można uzyskać pod nr tel. 24 235 20 26 (wew42).

Oferty należy składać do 14.07.2017 roku do godziny 15:00.

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa  z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo  unieważnienia przetargu  bez podania przyczyny .
Termin realizacji zadania do 15.09.2017 roku.

Do pobrania:
- przedmiar utwardzenia terenu pod miejsca postojowe przy ul. Bema 19   (do pobrania na stronie internetowej www.gsmgost.pl w zakładce „Przetargi”)

Zarząd GSM

 

 

Napisz co o tym myślisz
Udostępnij