Popularny: 1300 odsłonInformacje26 kwietnia, 07:40,

Ruszyły Programy Wsparcia z Budżetu Mazowsza

Ruszyły Programy Wsparcia z Budżetu Mazowsza

Strażnice OSP, rozwój bazy sportowej, aktywizacja sołectw czy wsparcie na ogródki działkowe to tylko część programów, które w tym roku uruchomił samorząd województwa mazowieckiego. W sumie na ten cel przeznaczono z budżetu województwa blisko 80 mln zł.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij
Samorząd Mazowsza od wielu lat prowadzi różne programy pomocowe


– My, Mazowszanie, jesteśmy bardzo aktywni. Mamy wiele pomysłów, chcemy mieć wpływ na nasze otoczenie. Potrzebne są tylko środki. Stąd reakcja samorządu województwa – stworzenie programów, które pozwalają te pomysły zrealizować – wyjaśnia marszałek Adam Struzik. – Wsparcie dla OSP prowadzimy od dawna, inne programy wprowadziliśmy w zeszłym roku, ale ze względu na ich popularność uruchomiliśmy je również w tym. Dodatkowo w tym roku powstały nowe, które są odpowiedzią na głosy płynące od mieszkańców.

Samorząd Mazowsza od wielu lat prowadzi różne programy pomocowe. Najbardziej rozpoznawalny dotyczy wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych. Jest on kontynuowany również w tym roku – gminy zgłaszające OSP ze swojego terenu mają szansę na specjalistyczny sprzęt, wozy strażackie, ale i na remont świetlic. Władze Mazowsza przeznaczyły na to 10 mln zł.

To jednak nie wszystko. Efekty dotychczasowych programów sprawiły, że o wsparcie chętnie będą ubiegać się kolejne samorządy, a przede wszystkim pytają o nie kolejne grupy pomysłowych osób. Dużą popularnością cieszyły się w ubiegłym roku dotacje na boiska, hale sportowe i pumptracki. Dlatego po raz drugi ruszył Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej (MIWIS) Mazowsze. Znów przeznaczono na ten cel 10 mln zł po to, by samorządy mogły tworzyć obiekty sportowe – nową przestrzeń do wspólnego aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców.

Nie mniejszą popularnością w ubiegłym roku cieszył się Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS) Mazowsze. Dlatego w tym roku ponad dwukrotnie zwiększono ogólną pulę – do 13,9 mln zł. Gminy dla swoich sołectw ubiegają się o wsparcie m.in. na remonty i wyposażenie gminnych bibliotek, świetlic oraz miejsc pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe. Dotację można wykorzystać też na rozwój i promocję twórczości folklorystycznej. Każda gmina może złożyć maksymalnie pięć wniosków na pięć różnych zadań. Wsparcie dla jednego projektu nie przekroczy 10 tys. zł.

W tym roku powstały też nowe programy. Pierwszy raz uruchomione zostanie wsparcie z myślą o działkowcach. Z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców (MIAD) Mazowsze będzie można ubiegać się o środki na modernizację terenów wspólnych na ogródkach działkowych. – W tym roku po raz pierwszy stworzyliśmy program wsparcia dla ogródków działkowych. Służą one rekreacji rodzin z dziećmi i osób starszych, ale także integracji wielopokoleniowej. Cieszę się, że udało się zdobyć środki na modernizację infrastruktury ogrodowej – podkreśla radny województwa, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Mirosław Adam Orliński. Jeden projekt może otrzymać maksymalnie 10 tys. zł. Łącznie samorząd Mazowsza przeznaczy na ten cel 5 mln zł.

Pojawiły się też dotacje na polepszenie jakości powietrza. Pilotażowy Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza (MIWOP) to program z pulą 5 mln zł. O pomoc mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. Dofinansowanie może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i nie powinno przekroczyć 200 tys. zł. Gminy mogą wykorzystać te środki m.in. na zakup narzędzi do kontroli palenisk domowych, tworzenie terenów zielonych czy zakup systemu służącego do informowania o jakości powietrza. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone też na zakup oczyszczaczy powietrza do budynków użyteczności publicznej i na działania edukacyjno-informacyjne.

Również 5 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na realizację kolejnego nowego wsparcia:Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. Pieniądze można będzie przeznaczyć na modernizację i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dzięki dotacjom z budżetu Mazowsza możliwy będzie zakup nowoczesnego sprzętu i niezbędnego oprogramowana, a także elementów wyposażenia.

Szczegóły naborów na poszczególne programy można znaleźć na www.mazovia.pl.

autor/źródło: Urząd Marszałkowski

Napisz komentarz

Popularny: 800 odsłonInformacje26 kwietnia, 07:00,

Policjanci na Dniu Bezpieczeństwa w Pacynie

Już po raz kolejny policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie zostali zaproszeni przez Szkołę Podstawową w Pacynie do udziału w „IV Dniu Bezpieczeństwa”. Przeprowadzone pogadanki i ćwiczenia miały na celu zwrócenie uwagi uczniów na zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać w codziennym życiu oraz w jaki sposób można im zapobiegać.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij
Takie spotkania to wspaniały sposób na to, aby zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa przekazywać w połączeniu z wspaniałą zabawą

Takie spotkania to wspaniały sposób na to, aby zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa przekazywać w połączeniu z wspaniałą zabawą. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że dzieci lepiej zapamiętują informacje, jeżeli towarzyszy im zabawa. Tak właśnie było dzisiaj (25.04.) w Szkole Podstawowej w Pacynie.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Gostyninie zachęcali do poznawania przepisów i znaków drogowych, noszenia opasek i kamizelek odblaskowych. Omówili również przepisy obowiązujące rowerzystów oraz przygotowali dla uczniów rowerowy tor przeszkód. Natomiast policjant, który na co dzień zajmuje się profilaktyką społeczną, informował uczniów o odpowiedzialności karnej nieletnich i zaprezentował film profilaktyczny „Więzienie stracony czas”. Przestrzegał też przed niebezpieczeństwami wynikającymi z zagrożeń w zakresie nierozsądnego korzystania z sieci Internet.

W blokach tematycznych uczestniczyli również strażacy z KP PSP w Gostyninie oraz OSP Pacyna, którzy omówili zasady bezpieczeństwa na wypadek pożaru oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mieli również okazję do rozmowy z przedstawicielami służby zdrowia, KRUS-u, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Gostynina, MONAR-u oraz Stowarzyszenia „Rodzinny Klub Abstynenta Przystań Życia” z Żychlina.

Hasłem przewodnim tegorocznego Dnia Bezpieczeństwa było „Bezpiecznie i zdrowo”. Dlatego ważne jest, by uczniowie zapamiętali, że zdrowie jest wartością nadrzędną i trzeba dbać o własne bezpieczeństwo.

autor/źródło: KPP Gostynin

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie