3600 odsłonInformacje21 czerwca 2016, 12:19,

Wnioski o przyznanie stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów

Wnioski o przyznanie stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów


Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że od dnia 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. w sekretariacie Urzędu Miasta w Gostyninie ul. Rynek 26 można składać wnioski o przyznanie stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów.Stypendium przeznaczone jest dla będących mieszkańcami Gostynina uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Przyznane stypendium powinno sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, wspomagać zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu oraz mobilizować do dalszej pracy nad sobą.

Regulamin Stypendium stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 92/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów” http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/u_92.pdf

a wzór wniosku określony został w załączniku do zarządzenia Nr 76/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia ramowego wzoru wniosku o przyznanie Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/z_76_2016.pdf

 

autor/źródło: UM Gostynin
Tematy:stypendium

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie