Informacje15 maja, 07:58,

Żyj aktywnie - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Żyj aktywnie - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Zaledwie co trzecia osoba niepełnosprawna w Polsce jest aktywna zawodowo. To właśnie dlatego w tym roku Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizowany przez ZUS odbywa się pod hasłem „Żyj aktywnie!”. 17 maja będzie można skorzystać z pomocy ekspertów ZUS i współpracujących instytucji.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 6
Zaledwie co trzecia osoba niepełnosprawna w Polsce jest aktywna zawodowo


Już 17 maja ZUS zaprasza na Dzień Osób z Niepełnosprawnością. W tym roku hasło wydarzenia to „Żyj aktywnie!”. Organizatorzy chcą zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do rozwijania swoich talentów, poszukiwania możliwości rozwoju, by pamiętały o zdrowym stylu życia, ale też zmotywować do aktywności zawodowej. Eksperci oraz prelegenci przedstawią m.in. instrumenty wsparcia i pomocy państwa. Uczestnicy poznają także zalety korzystania z szeroko rozumianej e-administracji, która w przypadku problemów z poruszaniem może znacząco podwyższyć komfort załatwiania spraw urzędowych.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością ma zasięg ogólnopolski. Informacje o tym, co będzie działo się w poszczególnych miastach można znaleźć na stronie www.zus.pl/dzienON. Pod wskazanym adresem dostępne są też harmonogramy i szczegóły dotyczące organizowanych prelekcji oraz dyżurów eksperckich.

Inspektorat ZUS w Gostyninie

Miejsce: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Gostyninie, ul. Płocka 37a

Stoiska informacyjne: 

 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie (dyżury pracowników co najmniej po 2 godz. pomiędzy godz. 9:00 a 14:00);
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych przy Parafii Rzymskokatolickie pod wezwaniem Św. Marcina w Gostyninie (kiermasz prac osób niepełnosprawnych w godz. 10:00 – 13:00)
autor/źródło: Rzecznik prasowy ZUS

Napisz komentarz

Informacje14 maja, 17:05,

Wiosenne nabory wniosków w LGD AKTYWNI RAZEM

Wiosenne nabory wniosków w LGD AKTYWNI RAZEM

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ogłosiła nabory na realizację grantów i operacji w ramach wdrażania inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij
Zostało mało czasu

Miejsce i termin składania wniosków: biuro LGD AKTYWNI RAZEM w Gąbinie przy ulicy Stary Rynek 15, od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1500 w terminie naboru wniosków, tj. od dnia 13 maja do dnia 7 czerwca 2019 r. do godziny 1500.

Nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych:

Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywni razem

 1. Kształcenie lokalnych liderów, kształcenie animatorów społecznych, limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 73 175,00 zł., kwota grantu: 5 000,00 zł – 7 317,50 zł.
 2. Organizacja tematycznych wydarzeń integracyjnych z aktywnym udziałem mieszkańców oraz wykorzystaniem animatorów społecznych, limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 100 000,00 zł., kwota grantu: 5 000,00 zł – 6 000,00 zł.
 3. Realizacja projektów współpracy podmiotów w obrębie sektorów i między nimi, w tym JST i NGO, limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 100 000,00 zł., kwota grantu: 5 000,00 zł – 6 000,00 zł.

Przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami

 1. Promocja i rozwój wolontariatu, tworzenie grup samopomocy, tworzenie grup wsparcia; wsparcie psychologiczne i pedagogiczne GD, działania edukacyjne dot. zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych, limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 50 000,00 zł., kwota grantu: 5 000,00 zł.
 2. Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną (usuwanie barier architektonicznych), limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 200 000,00 zł., kwota grantu: do 25 000,00 zł.

 

Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju

 1. Archiwizacja społeczna; tworzenie i rozwój gminnych izb pamięci, limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 110 000,00 zł., kwota grantu: do 10 000,00 zł.
 2. Rozwój imprez i innych instrumentów promujących dziedzictwo kulturowe obszaru LGD, limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 203 694,58 zł., kwota grantu: do 25 000,00 zł.
 3. Szkolenie i zatrudnianie animatorów kultury, tworzenie i realizacja programów kulturalnych dla świetlic, limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 300 000,00 zł., kwota grantu: do 25 000,00 zł.

Nabory wniosków na operacje:

Przedsięwzięcie 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą

 1. Rozwijanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES), limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 243 743,00 zł., kwota pomocy: do 121 871,50 zł.

Wnioski i formularze, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR), szczegółowe ogłoszenia na naborach wraz z przykładami działań i zapotrzebowaniem zgłaszanym podczas spotkań i warsztatów w procesie konsultacji LSR dostępne są na stronie internetowej LGD AKTYWNI RAZEM www.aktywnirazem.pl oraz w biurach Stowarzyszenia w Gąbinie, ul. Stary Rynek 15 i w Łącku, ul. Brzozowa 1, tel.: 24 276 61 33, aktywni.razem@wp.pl.

Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Zapraszamy do kontaktu i ścisłej współpracy z LGD w trakcie planowania i przygotowywania wniosków.

autor/źródło: UG Pacyna

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie