Konkurs ofert

Treść ogłoszenia:
K O N K U R S O F E R T


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polam” w Gostyninie, ul. Wspólna 6 ogłasza konkurs ofert na wykonanie w zasobach mieszkaniowych spółdzielni:
- malowanie klatek schodowych: w budynku Nr 7 ul. Wspólna 8 – 6 klatek. Zakres prac: malowanie emulsyjne ścian, sufitów, powierzchni spodnich biegów schodowych i podestów; malowanie olejne ścian z lamperią oraz powierzchni bocznych biegów schodowych i cokolików; malowanie olejne stalowych balustrad schodowych; usunięcie z powierzchni malowanych spękań tynku, złuszczeń powłoki malarskiej oraz uzupełnienie ubytków tynku; założenie narożników stalowych w narożach ościerzy drzwiowych; malowanie olejne strony zewnętrznej drzwi wejściowych do piwnic i lokali użytkowych. Umowa z wykonawcą zawierać będzie klauzulę dotyczącą pobrania przed przystąpieniem do robót kaucji zabezpieczającej w wysokości 15% kwoty umownej.
Szczegółowych informacji w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 24-235-37-02, osoba kontaktowa Andrzej Karpiński. Pisemne oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert” prosimy składać w biurze spółdzielni przy ul. Wspólnej 6 do dnia 25.07.2022 do godziny 15.00. Otwarcie i wybór wykonawcy w dniu 25.07.2022 o godzinie 16.30. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania powodu. Oferta powinna zawierać oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego zasobu osobowego i uprawnień do wykonywania określonych prac budowlanych.


Zarząd Spółdzielni


Dodane przez: Andrzej, 5 lipca
ID ogłoszenia: 183078, oglądano: 275 razy
Dodaj ogłoszenie