Konkurs ofert

Treść ogłoszenia:
K O N K U R S O F E R T


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polam” w Gostyninie, ul. Wspólna 6 ogłasza konkurs ofert na wykonanie w zasobach mieszkaniowych spółdzielni:
- okresowej kontroli stanu technicznego przewodów wentylacyjnych w 620 lokalach mieszkalnych oraz sporządzenie protokołów z kontroli wraz z wpisem do książki obiektu zgodnie z treścią art. 62 Prawa Budowlanego
- przeglądu rocznego instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych zgodnie z treścią art. 62 Prawa Budowlanego wraz ze sporządzeniem protokołów kontroli i wpisem do książki obiektu. Przeglądowi podlega znajdująca się w lokalu mieszkalnym instalacja gazowa zasilana gazem płynnym z indywidualnej butli, składająca się z butli gazowej, urządzenie redukcyjne przy butli, przewodu z armaturą i kuchnia gazowa
- okresowego rocznego przeglądu stanu technicznego 19 budynków mieszkalnych zgodnie z treścią art. 62 Prawa Budowlanego oraz sporządzenie protokołów kontroli i wpisy do książki obiektu
Szczegółowych informacji w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 24-235-37-02, osoba kontaktowa Andrzej Karpiński. Pisemne oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert” prosimy składać w biurze spółdzielni przy ul. Wspólnej 6 do dnia 27.02.2023 do godziny 15.00. Otwarcie i wybór wykonawcy w dniu 27.02.2023 o godzinie 16.30. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania powodu. Oferta powinna zawierać oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego zasobu osobowego i uprawnień do wykonywania określonych prac budowlanych.


Zarząd Spółdzielni


Dodane przez: Andrzej, 23 stycznia
ID ogłoszenia: 188682, oglądano: 373 razy
Dodaj ogłoszenie