Wczytywanie zawartości...

Wczytywanie zawartości...

Regulamin


Regulamin Portalu gostynin.info

I. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument dostępny na stronie http://gostynin.info/regulamin

 2. Portal - witryna internetowa gostynin.info dostępny pod adresem http://gostynin.info oraz wszystkie jego podstrony oraz subdomeny.

 3. Wydawca i redaktor naczelny  – Piotr Mrówka ul. Rynek, 09-500 Gostynin

 4. Użytkownik - każda osoba, która korzysta z Portalu.

 5. Dziennikarstwo obywatelskie - rodzaj dziennikarstwa uprawianego przez niezawodowych dziennikarzy w interesie społecznym.

 6. Dziennikarze obywatelscy - grupa Użytkowników posiadających konta na Portalu, tworzących treści publikowane na Portalu.

 

III. Komentarze

 1. Dostęp do Portalu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet.

 2. Portal umożliwia prezentowanie różnych poglądów, a Wydawca nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności.

 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do nieopublikowania komentarzy dodanych przez Użytkownika

 4. Komentarze zamieszczane przez Użytkowników w Portalu nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, w szczególności naruszających czyjeś dobra osobiste, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Portalu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Portalu materiałów reklamowych oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Portalu w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.

 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania publikacji dowolnego komentarza bez podania przyczyny.

 7. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Portalu rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

   

V. Dziennikarstwo obywatelskie

 1. Treści dodawane na Portalu powstają w ramach Dziennikarstwa obywatelskiego i są tworzone przez niezawodowych Dziennikarzy Obywatelskich w interesie społecznym.

 2. Dziennikarzem Obywatelskim może zostać każdy Użytkownik Portalu, który wyrazi chęć współtworzenia Portalu i skontaktuje się z Wydawcą przez pocztę elektroniczną: redakcja@gostynin.info

 3. Dziennikarzowi Obywatelskiemu nie przysługuje żadne wynagrodzenie za zamieszczanie treści i ewentualne późniejsze ich wykorzystanie przez Wydawcę.

 4. Szczegółowe prawa i obowiązki Dziennikarza Obywatelskiego, zakres obowiązków oraz zasady współpracy opisane są w Regulaminie Dziennikarzy Obywatelskich Portalu. Regulamin ten dostępny jest dla Dziennikarzy Obywatelskich.

 

VI. Ogłoszenia drobne

 1. Użytkownicy mogą publikować na Portalu ogłoszenia drobne. Są one dostępne pod adresem http://gostynin.info/ogloszenia

 2. Ogłoszenia drobne są dodawane bezpłatnie.

 3. Wydawca może świadczyć dodatkowe płatne usługi polegające związane z ogłoszeniami

 

VII. Prawa i obowiązki Wydawcy

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  a) sposób korzystania z Portalu przez Użytkowników,

  b) treść komentarzy oraz ogłoszeń umieszczanych przez Użytkowników,

  c) niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu,

  d) skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu,

  e) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Portalu,

 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do:

  a) okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,

  b) natychmiastowego skasowania każdego komentarza bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,

  c) zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik, który podaje swoje dane osobowe za pośrednictwem portalu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez serwis w celu promocji (marketingu) produktów usług i firm współpracujących z serwisem.

 2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Wydawca portalu

 3. Adres poczty e-mail do korespondencji z administratorem danych osobowych to admin@gostynin.info

 4. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu użytkownik powinien wysłać stosowną wiadomość e-mail do administratora danych osobowych.

   

IX. Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres:redakcja@gostynin.info

 2. Wydawca będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015.


 

Wczytywanie zawartości...

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies i wykorzystujemy local storage. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących przechowywania danych w przeglądarce oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażasz zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

OK. Zamknij