Popularny: 4000 odsłonInformacje5 dni temu, 14:09,

4 nowe przypadki zakażenia w powiecie gostynińskim


Udostępnij 18
Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku do mieszkańców

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 30.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 30.07.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 156 / 4

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 37 / 0

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 93 / 2

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 57 / 5

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 122 / 4

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 27 / 5

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19 na terenie powiatu gostynińskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

 1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2  zarejestrowano   59 pacjentów,  13 pracowników oraz  6 osób  z otoczenia:

 • pacjenci, u których zakażenie zostało  potwierdzone  w badaniach wykonanych w dniu 29.07.2020 r  - wyniki badania z dnia 30.07.2020 r.   pozostają w izolacji  w Oddziale Psychogeriatrii do czasu przewiezienia ich w dniu 31.07.2020 r. do szpitala dedykowanego do leczenia Covid-19,

 • 13 osób, w tym 8 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

 • 1 pracownik  pozostaje  w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,

 • 3 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają  w obowiązkowej kwarantannie domowej,

 • 16 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,

 • 1 zgon pacjenta Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanego  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalu  dedykowanym  do leczenia  tego schorzenia,

 • 9  osób  wyzdrowiało, w tym w dniu 30.07.2020 odnotowano wyzdrowienie  5 osób (3 pacjentów oraz 2 pracowników )  -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania   w kierunku obecności RNA wirusa COVID_19 ( SARS-CoV-2).

 1. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

      Do chwili obecnej  zarejestrowano  24 zakażenia  koronawirusem SARS Cov-2,  w tym: 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS,  5  pracowników DPS  oraz   4  osoby   z otoczenia.

 • 12  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,

 • 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,

 • w dniu 27.07.2020 r. zarejestrowano zgon mieszkańca DPS,  hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym   do leczenia  tego schorzenia,

 • 9 osób, w tym 5 pracowników podlega izolacji w warunkach  domowych -  wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

 • 7 pracowników wraz z rodzinami  pozostaje w obowiązkowej  kwarantannie domowej, łącznie 10 osób,

 • 4 inne osoby mające styczność z osobami w wynikiem pozytywnym badania pozostają w kwarantannie domowej,

 • 75 osób  objętych jest  nadzorem epidemiologicznym.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku do mieszkańców Płocka, powiatów: płockiego, gostynińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, sierpeckiego

Szanowni Państwo! Mieszkańcy miast, miasteczek, wsi z powiatów płockiego, gostynińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, sierpeckiego! 

Od marca bieżącego roku tyjemy w realiach stanu epidemicznego. Decyzją ministra zdrowia, w związku z pojawieniem się pierwszych potwierdzonych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród mieszkańców naszego kraju, prowadzimy odmienne od dotychczas znanego, życie. Wielu z Państwa przez kilka wiosennych tygodni zamkniętych było w domach. Wielu z Państwa musiało zmienić tryb zajęć zawodowych, wielu straciło możliwość zarobkowania. Rodzice dzieci w wieku szkolnym stali się nauczycielami, informatykami, psychologami.

Odczuwamy brak możliwości aktywności sportowej, towarzyskiej, artystycznej, ograniczenia aktywności społecznej, spotkań rodzinnych. Poznaliśmy odmienność dni świątecznych i wakacji w czasie pandemii. Dlaczego to robiliśmy? Po co przechodziliśmy niewygody, samotność, uciążliwość izolacji? Nie pamiętamy? Po to aby zmniejszyć ryzyko zakażenia i zachorowań. 

Aby nie zostać tym, który może nie poradzić sobie z wywołaną zakażeniem chorobą nazwaną COVID-19. Aby nie zakazić znajomych, kolegów, przyjaciół, członków rodziny i nie przyczynić się do ich śmierci. Po to właśnie to robiliśmy. I jak pokazują statystyki w porównaniu z innymi krajami europejskimi poradziliśmy sobie nieźle. Po pierwszych kilkudziesięciu dniach, które na baczność postawiły taty system ochrony zdrowia w Polsce, gdzie wszyscy pracownicy ochrony zdrowia zostali policzeni, niektórzy otrzymali karty mobilizacji albo nakaz pracy w ośrodku z dużą liczbą zakażonych, teraz, wydaje się nauczyliśmy się jakoś sobie radzić. 

Ale czy umiemy leczyć? Czy wiemy o chorobie wszystko co chcielibyśmy aby ją zrozumieć i przewidywać ? Niestety nie. Wiemy dużo więcej niż w marcu i kwietniu. Codziennie dowiadujemy się o wirusie nowych, mniej lub bardziej istotnych informacji. Ale nadal nie wiemy najważniejszego - kto z zakażonych nie rozwinie choroby, a kto zginie...Nadal nie wiemy, czy obecnie stosowane procedury terapeutyczne są właściwe. 

Właśnie dlatego, Prezydium płockiego samorządu lekarskiego zwraca się z apelem do wszystkich nas, mieszkańców powiatów wchodzących w obszar terytorialny Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku, aby nic rezygnować ze stosowania wszystkich zasad zmniejszających ryzyko zakażenia. Nie ulegajmy wrażeniu, że zagrożenie minęło, albo, że „mnie nie dotknie". Wszelkie kontakty z innymi są potencjalnym zagrożeniem. Szczególnie wysokie ryzyko jest wszędzie tam, gdzie spotkamy się z dużą grupą osób nieznanych, osób z różnych stron kraju, osób spoza naszego kraju, podróżujących, przedstawicieli zawodów medycznych i opieki społecznej, pracowników dużych zakładów, osób, które z racji wykonywanych zawodów musza mieć kontakt z wieloma innymi, i zdrowymi i chorymi. 

Od kilku tygodni obserwujemy zdecydowane obniżenie czujności. Nie zasłaniamy ust i nosa, nie trzymamy dystansu pomiędzy sobą, coraz częściej pozwalamy sobie na spacer po galerii handlowej, spotkanie towarzyskie, udział w większym spotkaniu — koncercie, występie, uroczystości rodzinnej. Ponieważ zwiększenie „prawdopodobieństwa trafienia" to większa szansa na „ trafienie", skutki takiego zachowania widzimy w większej liczbie potwierdzonych zakażeń. Szczęśliwie odsetek zgonów nie rośnie tak istotnie, ale każda śmierć z tego powodu to śmierć, która być może nie nastąpiłaby, gdyby nie zakażenie. Nie mamy środków chroniących, nie mamy możliwości szczepienia, nie mamy leków specyficznych, działających wobec koronawirusa. 

Mamy tylko to co wypracowane zostało wiele wieków temu. Metody izolacji i unikania możliwości zainfekowania. Dlaczego lekceważymy to czym dysponujemy, nie mając nic innego? Czy rzeczywiście musimy być tak krótkowzroczni, tak naiwni, nieroztropni. głupi? Czy życie nasze i tych, którzy są obok nas, których znamy, i których nie znamy, tak malo nas obchodzi? Pomyślmy. Apelujemy do Państwa. Utrzymujcie dystans, korzystajcie z maseczek, nic lekceważcie zagrożenia. Wirus jest, zakażeniu ulega coraz więcej z nas. Niektórzy rozwiną chorobę i jej nie przetrwają. Nie bądźmy tymi, którzy przyczynią się do nieszczęścia w naszej, lub w innej rodzinie. 

życzymy zdrowia Państwu i .....sobie. Prosimy, zróbcie wszystko co możecie, aby nie zachorować, a jak to się przydarzy, my będziemy robić wszystko aby Wam pomóc. Ale lepiej abyśmy nie musieli ... 

w imieniu Prezydium ORL w Płocku 
lek. Ryszard Mońdziel 
prezes ORL w Płocku VIII kadencji

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: ralf

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie