Popularny: 500 odsłon Informacje 13 marca, 11:48,

Akcja Katolickiej Diecezji Płockiej wyraża sprzeciw Deklaracji LGBT+

Akcja Katolickiej Diecezji Płockiej na swojej stronie internetowej wydała oświadczenie w sprawie "Deklaracji LGBT+" podpisanej w lutym przez Prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowskiego. Zdaniem AKDP deklaracja jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 6
Zdaniem AKDP deklaracja jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Zgadzacie się z tą opinią?


Poniżej pełna treść oświadczenia:

Oświadczenie Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej w sprawie "Deklaracji LGBT+"

Katolicy świeccy, członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, wyrażają swoje najwyższe zaniepokojenie podpisaną przez Prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego 18 lutego br. "Deklaracją LGBT+".

Stojąc na gruncie moralnego i społecznego nauczania Kościoła, wyrażonego między innymi w Katechiźmie Kościoła Katolickiego i encyklikach papieskich, żadną miarą nie możemy   zaakceptować wielu obecnych w ideologii LGBT, a wyraźnie sprzecznych z chrześcijańską antropologia, działań i postulatów związanych z promocją zawartej tam wizji ludzkiej płciowości, rodziny i jej roli w społeczeństwie, małżeństwa oraz tzw. „praw reprodukcyjnych”.

Naszą obawę i niepokój wzbudza fakt iż warszawska "Deklaracja LGBT+" wprowadza do szeroko pojętej edukacji i szkolnictwa , standardy i wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które stoją u podstaw zaprezentowanej tam „edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole”, jednocześnie marginalizując w tym temacie rolę rodziców. Wydaje się więc, że w tym punkcie "Deklaracja" jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz z obowiązującym prawem oświatowym.

Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej zdecydowanie popierają wszelkie działania prowadzące do tego, aby to właśnie rodzice mieli decydujący wpływ na kształtowanie swoich dzieci i przekazywane im w placówkach oświatowych wzorce moralne.

Domagamy się, by mądre wychowanie seksualne, mające swój początek w rodzinie, kontynuowane było w szkole, zgodnie z poszanowaniem wartości wyznawanymi przez rodziców, którzy chcą je przekazać swoim dzieciom.

Prezes, Zarząd i Asystent Kościelny
Akcji Katolickiej Diecezji Płockie


Napisz komentarz

Komentarze

Julka, 16 marca
Jakoś ta akcja katolicka milczy o pedofilii w kościele, to morale im się pewnie podoba
Homo sapiens, 13 marca
Wydaje się
2016, 13 marca
Nie pasuje tym nienarobionym bykom ,że dziecko nie da się dotknąć i że nie da sobie wmówić,że to ono jest winne temu co zaszło. Ludzie nie chrzczą swoich dzieci, ograniczają tez śluby kościelne. A wszystko po to by chronić swoje dzieci . Najważniejsze jest to,że ksiądz nie jest już autorytetem. Zwykły chłop ze złymi skłonnościami.
Popularny: 1900 odsłon Informacje 13 marca, 11:12,

Matczyne emerytury. Ile wniosków złożono w Gostyninie?

Mazowieckie oddziały ZUS przyjęły już 2 107 wniosków o tzw. emerytury matczyne. Komu przysługuje nowe świadczenie?

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 6
Komu przysługuje nowe świadczenie?

Do 8 marca w całej Polsce ZUS przyjął już łącznie prawie 30 tys. wniosków w sprawie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, zwanego emeryturą matczyną. W województwie mazowieckim dokumenty złożyło już 2 107 klientów, z czego 6 to mężczyźni. Najwięcej wniosków jest w płockim oddziale ZUS (północna część województwa) – 803. W radomskim (południowa część) złożono ich 458, siedleckim (wschodnia część) 331, a w 3 warszawskich oddziałach łącznie 515.

Ile wniosków w Gostyninie?

Jak poinformował portal Piotr Lewiński - Inspektorat w Gostyninie przyjął 54 wnioski o przyznanie świadczenia.

ZUS pomaga

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do obsługi nowych świadczeń. Na salach obsługi czekają przeszkoleni pracownicy, którzy poza udzielaniem szczegółowych informacji pomagają także w wypełnieniu wniosków i oświadczeń. Dokumenty można składać w placówkach ZUS lub KRUS (w przypadku osób posiadających okresy ubezpieczenia rolniczego). Wniosek powinien zawierać m.in. dane osobowe, PESEL lub nr dowodu osobistego bądź paszportu, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wskazanie świadczenia o które się ubiegamy i sposób jego wypłaty oraz podpis.

Do wniosku należy dołączyć: akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej, numery PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej oraz innych okolicznościach niezbędnych do przyznania świadczenia. Należy też zaznaczyć czy posiadało się przerwy w wychowywaniu dzieci, jak długie oraz podać ich przyczynę. Gdy wnioskodawcą jest ojciec trzeba podać także datę śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci. Okoliczności przedstawione w oświadczeniu mogą być potwierdzone np. zaświadczeniami z urzędu skarbowego czy urzędu gminy.

Dla kogo rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może otrzymać matka, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku jej śmierci albo porzucenia dzieci – ojciec. Dzieci nie muszą być biologiczne, mogą być adoptowane bądź współmałżonka. Dodatkowe kryteria aby otrzymać świadczenie to: ukończenie wieku emerytalnego (kobiety 60, mężczyźni 65 lat), brak środków niezbędnych do życia oraz obywatelstwo polskie lub prawo pobytu. Trzeba także mieszkać w Polsce. Co ważne, świadczenia mogą nie otrzymać osoby, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub gdy była ograniczona.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wynosi maksymalnie tyle, ile emerytura minimalna (obecnie 1 100 zł brutto). Jeżeli ktoś nie pobiera emerytury, to otrzyma właśnie 1 100 zł. Natomiast Ci, których emerytura jest niższa niż emerytura minimalna, otrzymają dopełnienie do tej kwoty. Jeżeli więc obecna emerytura wynosi np. 800 zł, to zostanie ona podwyższona o 300 zł, czyli do 1 100 zł. Osoby, których obecne świadczenia są wyższe niż emerytura minimalna, nie będą mogły skorzystać z matczynych emerytur.

Wypłata matczynej emerytury przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym Prezes ZUS wyda decyzję w danej sprawie.


Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie