Popularny: 1100 odsłon Informacje 7 marca, 07:58,

Azjatycka przygoda w Jedynce

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie mieli okazję uczestniczyć w niecodziennej lekcji, z której wyszli zafascynowani chińską kulturą i tradycjami. Szkołę odwiedzili Chińczycy, a wizyta związana była z najważniejszym i najbardziej uroczystym świętem w Państwie Środka czyli Chińskim Nowym Rokiem, nazywanym także Świętem Wiosny.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 11
Uczniowie z entuzjazmem włączyli się w śpiewanie piosenki w języku chińskim


Tradycyjnie trwa ono 15 dni i kończy się Świętem Lampionów. Goście przygotowali na tą okazję specjalną prezentację, która dotyczyła najważniejszych informacji na temat ich kraju, ciekawostek o chińskiej kuchni, historii, kulturze i tradycji a także Chin w liczbach. Uczniowie z entuzjazmem włączyli się w śpiewanie piosenki w języku chińskim oraz dialog w języku angielskim i polskim, który tłumaczony był na język chiński. Candy, Lo, Florence, Lily, Wah, Lysander i Donna opowiedziały o swoich zawodach i zajęciach codziennych oraz zaprezentowały wybrane umiejętności.

Podczas części warsztatowej spotkania uczniowie mieli okazję nauczyć się podstawowych zwrotów w języku chińskim, pisali chińskie znaki tradycyjnymi pędzlami na papierze ryżowym, uczyli się trudnej sztuki jedzenia pałeczkami oraz składali chińskie lampiony. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni do degustacji tradycyjnych przekąsek, a także otrzymali słodkie chińskie podarunki.

Goście wykazali wiele cierpliwości, otwartości i zaangażowania podczas zajęć, za co społeczność szkolna składa chińskim przyjaciołom ogromne podziękowania.


Napisz komentarz

Popularny: 500 odsłon Informacje 7 marca, 07:47,

Strażacy apelują

Od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z aktywnością człowieka, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 13
Wypalanie traw jest zabronione - za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje

Wystarczyło kilka słonecznych i suchych dni, a na numer alarmowy 998 oraz 112 , zaczęły wpływać zgłoszenia o pożarach traw, łąk i pozostałości roślinnych . Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą bardzo potrzebni.

Wypalanie traw jest zabronione - za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

  • Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

  • Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”. 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami);

  • Art. 30 ust. 3 pkt 3 "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, 

  2. korzystania z otwartego płomienia,

  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

  • Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

  • Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Apelujemy o rozsądek i ostrożność !

KP PSP Gostynin

Tematy: wypalanie traw

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie