Informacje8 lutego, 07:06,

Bezpieczne Ferie 2020 - działania mazowieckich policjantów


Udostępnij 11
Dla policjantów ferie zimowe to okres wytężonej pracy, wymagającej wcześniejszego zaplanowania oraz podejmowania działań adekwatnych do zaistniałych zagrożeń

Niebawem rozpoczynają się ferie zimowe na Mazowszu. Wzorem lat ubiegłych policjanci podejmują działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży w czasie wolnym od szkoły. Funkcjonariusze już rozpoczęli działania profilaktyczno - kontrolne. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpiecznego spędzania wolnego czasu dzieciom, które będą uczestniczyć w zorganizowanych formach wypoczynku, jak i tym, które pozostaną w miejscu zamieszkania. Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu zorganizowała w dniu dzisiejszym briefing poświęcony bezpieczeństwu podczas ferii oraz działaniom Policji mazowieckiej.Dla policjantów ferie zimowe to okres wytężonej pracy, wymagającej wcześniejszego zaplanowania oraz podejmowania działań adekwatnych do zaistniałych zagrożeń. Również funkcjonariusze z grupy SPEED będą przeciwdziałali niebezpiecznym zachowaniom na drodze, a tym samym zapewniali bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Przez cały ten czas dbamy o osoby wypoczywające, przemieszczające się po naszym województwie. Nie zapominamy również o tych, którzy pozostają w miejscach swojego zamieszkania. Znaczna część dzieci i młodzieży pozostanie w miejscu zamieszkania, gdzie nie będzie korzystać ze zorganizowanych form wypoczynku.

Nieumiejętność zagospodarowania czasu wolnego od obowiązkowych zajęć szkolnych, może sprzyjać podejmowaniu przez młodych ludzi różnych ryzykownych zachowań i działań skutkujących naruszeniem norm prawnych, jak również mogących stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Aby zapobiec negatywnym skutkom nieprawidłowych zachowań, jak co roku, jeszcze przed rozpoczęciem ferii zimowych, funkcjonariusze podejmują odpowiednie działania wyprzedzające o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym, wzmocnione ścisłą współpracą z placówkami oświatowymi oraz podmiotami pozapolicyjnymi poprzez organizowanie pogadanek, spotkań i prelekcji na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, w tym m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w miejscach wypoczynku, w domu. Takie systematycznie spotkania funkcjonariusze przeprowadzają również podczas ferii, z dziećmi korzystającymi

z wypoczynku zorganizowanego, gdzie przypominają zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, na drodze, w kontaktach z osobami obcymi, czy podczas korzystania z sieci. Na drogach dbamy o to, aby wszyscy bezpiecznie dotarli do celu, dlatego sprawdzamy stan trzeźwości kierowców, ale również sposób przewożenia dzieci, czy stan techniczny pojazdów. Na bieżąco prowadzimy kontrole autokarów.

KONTROLE AUTOKARÓW

Mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa podczas przejazdów na zorganizowane formy wypoczynku, w czasie wzmożonych wyjazdów dzieci i młodzieży mazowiecka Policja informuje o możliwości zgłoszenia do kontroli autobusu przewożącego dzieci i młodzież. Kontrole będą przeprowadzane przez policjantów po uprzednim zgłoszeniu dokonanym telefonicznie. Sposób „zamawiania” kontroli opisano poniżej.

W trosce o bezpieczeństwo osób wybierających się na wypoczynek autobusami apelujemy do organizatorów wyjazdów, aby zobowiązali przedsiębiorców wykonujących przewóz do wykonywania cząstkowego badania technicznego sprawności układu hamulcowego oraz układu kierowniczego autobusu. Tylko stacja diagnostyczna dysponuje odpowiednimi urządzeniami do kompleksowych i dokładnych badań stanu technicznego pojazdów. Badanie takie winno być wykonane w okresie maksymalnie na 24 godziny przed planowanym wyjazdem. Potwierdzenie przeprowadzonego badania kierowca winien posiadać podczas wykonywania przewozu oraz kontroli autobusu.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA KONTROLI NA POLICJĘ

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie. Po skontaktowaniu się dyżurnym uzyskacie Państwo informacje, co do sposobu dalszego postępowania w konkretnej jednostce Policji. Aktualne numery kontaktowe do właściwej miejscowo jednostki Policji można uzyskać za pomocą aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Zaleca się, aby zgłoszenie kontroli autobusu dokonać, co najmniej na 5 dni przed planowanym wyjazdem.

Zgłoszenie winno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej,
  • dane organizatora i przewoźnika,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • datę wyjazdu,
  • miejsce i godzinę wyjazdu,
  • numer rejestracyjny autokaru.

Zgłoszony do kontroli autobus winien zostać podstawiony w wyznaczonym miejscu minimum 40 minut przed planowanym wyjazdem, za względu na czas niezbędny na wykonanie czynności kontrolnych.

Kontrole autobusów odbywać się będą w wyznaczonych punktach - po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem wyjazdu, a w innym miejscu wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych i po uzgodnieniu z właściwą jednostką Policji.

Sytuacje zagrażające bezpieczeństwu podróżujących i wymagające natychmiastowej interwencji Policji należy zgłaszać pod numer alarmowy 112.

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: KPP Gostynin
Tematy:ferie

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie