Popularny: 6200 odsłonInformacje7 kwietnia 2022, 14:43,

Dom dziecka w budowie. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2022 r.


Całkowity koszt zadania to 5 485 800,00 zł

Trwają prace przy realizacji inwestycji pn. "Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo — wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo —wychowawczych".Inwestorem zadania jest Powiat Gostyniński, prace budowlane wykonuje firma Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. z Gostynina. Zakres inwestycji obejmuje budowę domu dziecka przy ulicy Iwaszkiewicza oraz remont Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Ozdowskiego. Całkowity koszt zadania to 5 485 800,00 zł.

Powiat Gostyniński uzyskał na w/w inwestycję dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie blisko 3 600 000,00 zł, co stanowi 60 % całkowitej wartości zadania. 

Zadanie inwestycyjne ma być wykonane w/g umowy do 30 czerwca 2022 roku. Jeśli wykonawca nie ukończy zadania w terminie to będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, tj. 27 429 złotych za każdy dzień zwłoki

"Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
-a) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (za okres przekraczający termin zakończenia robót określony w § 2 niniejszej umowy do dnia potwierdzenia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy)"
- czytamy w Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczących realizowanego zadania.

Zdjęcia wykonane w środę 6 kwietnia 2022 roku.

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: Redakcja gostynin.info

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

Obserwator 2, 12 kwietnia 2022
Wiesz ze za taki komentarz Balcerzak lub Starosta mogą podać Ciebie za pomówienia ? W sieci nic nie ginie … pamiętaj
pawlo, 12 kwietnia 2022
przecież by nie brali tej budowy jakby wiedzieli że będą płacić kary, kupią staroście czy komuś lodówkę i będzie ok
TemuMisiu, 8 kwietnia 2022
Powoła się na ustawę covidową i nic nie zapłaci, za opóźnienia na Krasickiego coś zapłacił?
Dodaj ogłoszenie