Popularny: 4200 odsłonInformacje3 czerwca 2022, 21:03,

Dom dziecka w budowie. Termin oddania zgodnie z umową mija 30 czerwca


Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 5 485 800,00 zł.

Niespełna miesiąc pozostał do planowanego wg umowy terminu ukończenia zadania pn. "Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo — wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo —wychowawczych".Roboty budowlane wykonuje firma Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. z Gostynina. Inwestor, którym jest Powiat Gostyniński uzyskał na w/w inwestycję dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie blisko 3 600 000,00 zł, co stanowi 60 % całkowitej wartości zadania. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 5 485 800,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje budowę domu dziecka przy ulicy Iwaszkiewicza oraz remont Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Ozdowskiego. 
Zgodnie z zapisami umowy inwestycja powinna zostać ukończona do 30 czerwca 2022 roku.

Jeśli wykonawca nie ukończy zadania w terminie to będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, tj. 27 429 złotych za każdy dzień zwłoki

"Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
-a) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (za okres przekraczający termin zakończenia robót określony w § 2 niniejszej umowy do dnia potwierdzenia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy)"
- czytamy w Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczących realizowanego zadania.

Zdjęcia wykonane w piątek 3 czerwca 2022 roku.

Firma Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.  startuje w kolejnych przetargach

Jak możemy wyczytać w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gostynińskiego wykonawca inwestycji przy ulicy Iwaszkiewicza przystąpił do kolejnych przetargów. Firma Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.  złożyła swoje oferty do realizacji dwóch zadań: "Przebudowy drogi powiatowej nr 1401W" oraz "Przebudowy drogi powiatowej nr 1429W"

Ponadto firma Global Systems Marcin Balcerzak przystąpiła do przetargu ogłoszonego przez Urząd Gminy Szczawin Kościelny na "Rozbudowę, remont i przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury cd."

Realizowane inwestycje

Oprócz budowy Domu Dziecka firma Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.  wykonuje na terenie miasta jeszcze dwie duże inwestycje:

- "Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie" Koszt inwestycji 13.345.500,00 zł. Planowany termin zakończenia: całość zadania bez przebudowy bloku żywieniowego – do dnia 30.06.2023 r.,     przebudowa bloku żywieniowego – od dnia 01.07.2023 r. do dnia 20.08.2023 r.

- "Budowa siedziby Urzędy Gminy Gostynin" Koszt inwestycji - 14 637 000 zł. Planowany termin zakończenia: luty 2024 r.

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: Redakcja gostynin.info

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie