Popularny: 1300 odsłonInformacje10 stycznia, 08:36,

Felieton prawniczy. Jak już przewrócić się na nieodśnieżonym chodniku, to tylko z głową

Felieton prawniczy. Jak już przewrócić się na nieodśnieżonym chodniku, to tylko z głową

W końcu zima uszczęśliwiła nas śniegiem. Nie tylko możemy na dybankowych górkach szusować na nartach (sam widziałem tam narciarza), zjeżdżać na sankach czy lepić z upodobaniem bałwana, ale powstała teraz konieczność uprawiania porannych (a czasami i popołudniowych) ćwiczeń za pomocą łopaty do odśnieżania, na przylegających do naszych domów chodnikach. Jeżeli tego nie zrobimy, a na zaśnieżonym chodniku przewróci się przechodzień doznając obrażeń ciała np. złamania ręki czy nogi, wówczas powstaje pytanie, kto naprawi jemu szkodę (art. 415 k.c.)?


Udostępnij 7
Bardzo aktualny temat


Zwykle należy zwrócić koszty leczenia, opieki, utraconego zarobku, jak też zrekompensowania krzywdy (bólu i cierpienia). Często są to kwoty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Oczywiście lista żądań z tym związanych może być znacznie dłuższa, w zależności np. od osoby poszkodowanego czy też przyczynienia się poszkodowanego do szkody (nie tylko na Giewont nie idziemy w szpilkach).

Przepisy prawa mówią nam wprost, że właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości mają obowiązek utrzymania czystości i porządku przez usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Ale czy tylko. Otóż okazuje się, że przepisy prawa ten obowiązek nakładają również na zarządcę drogi. W naszym mieście są drogi powiatowe i gminne (są też krajowe K60 Płock – Kutno i wojewódzkie, ale skupmy się na miejskich i powiatowych). A zatem zarządcą tych dróg jest odpowiednio zarząd powiatu albo wójt (burmistrz, prezydent), który jest również odpowiedzialny za utrzymanie nie tylko w czystości i porządku chodników, ale również nawierzchni dróg. Nie jest określone, na jakiej szerokości chodnik ma być uprzątnięty, co wskazuje, że ma być uprzątnięty cały.

Skoro pieszy się przewrócił na śniegu czy lodzie (błocie pośniegowym itp.), zalegającym na chodniku, który przylega do nieruchomości, doznając obrażeń, to szkodę winien naprawić i właściciel, i burmistrz albo starosta. Nie jest jednak tak, że poszkodowany otrzyma dwa odszkodowania, jedno od właściciela nieruchomości i drugie od burmistrza czy starosty. Ta odpowiedzialność jest odpowiedzialnością solidarną (art. 441 § 1 k.c.). Oznacza to, że będzie to jedna kwota, zapłacona przez dwóch sprawców szkody. Jeżeli jeden sprawca szkody zapłaci całość odszkodowania, to połowę tej kwoty drugi sprawca powinien pierwszemu zwrócić.

Przeczytaj też: Porady prawne. Sławomir Wolfram: czy Polak powinien dać się rozebrać do naga?

W praktyce orzeczniczej sądów zdarzają się sprawy, na których można się jednak poślizgnąć, a co za tym idzie zostać na lodzie. Sąd oddalił żądanie zapłaty odszkodowania, pewnej pani, która złamała nogę przewracając się na nieodśnieżonym chodniku, bowiem miała nadwagę. W innym przypadku, sąd uznał, że pani złamała sobie nogę przewracając się na lodzie będącym na chodniku, ale zdarzenie miało miejsce na przebiegu granic sąsiednich nieruchomości. Nie wiadomo zatem było na pewno, czy złamała nogę na chodniku od strony jednej nieruchomości, czy też nieruchomości sąsiada. Jak, w podobnych okolicznościach, doszło do złamania ręki pewnego pana, to sąd przyjął, że to nie był chodnik, tylko podjazd do nieruchomości i odszkodowania nie przyznał.

Wnioski nasuwają się same. Jeżeli chcemy wybrać się np. na ferie na tydzień, a nie ma kto naszego chodnika uprzątnięć ze śniegu, to lepiej dobrze żyć z sąsiadem, aby przez ten czas, był uprzejmy ruszyć łopatą i odśnieżyć również nasz kawałek. Na burmistrza lub starostę raczej bym nie liczył, ponieważ miasto i powiat powinno być ubezpieczone od takich przypadków. W końcu i my też możemy się od tego ubezpieczyć. No cóż, rada dla tych, którzy utracą na chodniku równowagę – jak macie już upaść, to najlepiej nie w szpilkach, po pozbyciu się nadwagi i tam, gdzie nie ma wątpliwości, kto chodnik powinien ze śniegu posprzątać.

Adw. Sławomir Wolfram

autor/źródło: Adw. Sławomir Wolfram

Napisz komentarz

Komentarze

Goo, 10 stycznia
Aby też nie prosić się sąsiadów(idąc za Waszą radą) gwoli ścisłości: Jeżeli chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu,(granicy nieruchomości) obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, odśnieżyć powinna już gmina.
123, 10 stycznia
Otoczenia bloków TBS jak zwykle nie odświeżone.
Popularny: 800 odsłonInformacje10 stycznia, 09:18,

Dyżury radnych miejskich

Dyżury radnych miejskich

Radni miejscy Inicjatywy dla Gostynina informują, że pełnią dyżury w każdy pierwszy wtorek miesiąca.


Udostępnij 7
Dyżury odbywają się w Biurze Obsługi Rady Miejskiej (Urząd Miasta)

Dyżury odbywają się w Biurze Obsługi Rady Miejskiej (Urząd Miasta), I piętro, pok. 212 w godzinach 16.00-17.00.

autor/źródło: ralf

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie