Popularny: 2600 odsłonInformacje4 dni temu, 14:01,

Gostyniński Sanepid: liczba zakażonych wzrosła do 124

Gostyniński Sanepid: liczba zakażonych wzrosła do 124

Udostępnij 11
Wyzdrowiało kolejnych 5 osób

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 31.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 31.07.2020 r.

  • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 109 / 4

  • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 37 / 1

  • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

  • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 91 / 0

  • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 54 / 2

  • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 124 / 2

  • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 0

  • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 32 / 5

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na Covid-19 na terenie powiatu gostynińskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że aktualnie na terenie powiatu gostynińskiego zarejestrowane są dwa ogniska zachorowań na Covid-19 w:

  1. Oddziale Psychogeriatrii i Oddziale Psychiatrycznym VI Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1. – zarejestrowane w dniu  09.07.2020 r. W ognisku:

Do chwili obecnej z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2  zarejestrowano 60 pacjentów, 13 pracowników oraz 7 osób  z otoczenia:

- pacjenci szpitala, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem są na bieżąco  przewożeni do szpitali dedykowanych  do leczenia COVID-19,

- 14 osób, w tym 8 pracowników szpitala  z wynikiem pozytywnym  podlega izolacji domowej  – wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

- 1 pracownik  pozostaje  w  obowiązkowej  kwarantannie domowej,

- 2 inne osoby mające  styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania pozostają w obowiązkowej kwarantannie domowej,

- 15 osób objętych  jest nadzorem epidemiologicznym,

- 1 zgon pacjenta Oddziału Psychogeriatrii,  hospitalizowanego  po stwierdzeniu zakażenia  COVID-19, w szpitalu  dedykowanym  do leczenia  tego schorzenia,

- 13  osób  wyzdrowiało, w tym w dniu 31.07.2020 odnotowano wyzdrowienie  4 pacjentów  -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania   w kierunku obecności RNA wirusa COVID_19 ( SARS-CoV-2).

  1. Domu Pomocy Społecznej  w Czarnowie, Filii w Gostyninie, ul. 3 Maja 47 – zarejestrowane w dniu 19.07.2020 r. W ognisku:

      Do chwili obecnej  zarejestrowano  24 zakażenia  koronawirusem SARS Cov-2,  w tym: 15 zakażeń dot.  mieszkańców DPS, 5 pracowników DPS oraz 4 osoby  z otoczenia.

- 12  mieszkańców  podlega izolacji  na terenie DPS, w wydzielonej części obiektu,  otoczeni są opieką medyczną przez lekarza oraz  opieką pielęgnacyjną przez dedykowanych do tych czynności pracowników DPS. Pozostali mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z w/w,

- 2 osoby (mieszkańcy DPS) ze względu na schorzenia współistniejące są hospitalizowane w szpitalach  dedykowanych leczeniu COVID-19,

- 1 zgon mieszkańca DPS,  hospitalizowanego  w szpitalu  dedykowanym   do leczenia  tego schorzenia,

- 1  osoba  wyzdrowiała – pracownik DPS -  otrzymano dwa kolejne negatywne wyniki  badania   w kierunku obecności RNA wirusa COVID_19 ( SARS-CoV-2).

- 8 osób, w tym 4 pracowników podlega izolacji w warunkach  domowych -  wyniki zostały przekazane do lekarzy pierwszego kontaktu ze wskazaniem opieki medycznej,

- 7 pracowników wraz z rodzinami  pozostaje w obowiązkowej  kwarantannie domowej, łącznie 10 osób,

- 4 inne osoby mające styczność z osobami w wynikiem pozytywnym badania pozostają w kwarantannie domowej, 

- 75 osób  objętych jest  nadzorem epidemiologicznym,

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku,  podejmowane są i prowadzone dalsze czynności ograniczające szerzenie się zakażeń wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

autor/źródło: ralf

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie