zapytaj o reklamę w tym miejscu
InformacjeGorący temat (1700 odsłon)

Kiedy pierwsze posiedzenie nowych rad oraz zaprzysiężenie burmistrza i wójta?


UdostępnijKadencje obecnych rad kończą się 16 listopada

wybory samorządowe

Pomiędzy 19 a 23 listopada powinny być zwołane pierwsze posiedzenia nowych rad gmin i rady powiatu, wybranej w wyborach z 21 października 2018 roku. Do 16 listopada potrwa bowiem jeszcze obecna kadencja samorządu.


Dwie sesje inauguracyjne, dwuwładztwo w miastach, organizacyjny chaos - z pierwszymi sesjami rad gmin i z zaprzysiężeniem wójtów i burmistrzów wiązało się sporo wątpliwości.

Jak podaje portal samorządowy, Państwowa Komisja Wyborcza skierowała do instrukcje, które mają rozwiać wątpliwości, co do pierwszych posiedzeń nowych rad gmin i powiatów.

- Zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w celu złożenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ślubowania komisarz wyborczy powinien zwołać sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów) na obszarze kraju – czytamy w komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej.

- Jednakże z uwagi na to, że zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym kadencja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy, zwołanie w tym terminie sesji rady w celu złożenia ślubowania przez wójta (burmistrza, prezydenta) jest niemożliwe - kontynuuje PKW.

Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązała komisarzy wyborczych (właściwych terytorialnie dla poszczególnych rad gmin/miast) do uwzględnienia w porządkach obrad pierwszych sesji zaprzysiężenia (złożenia ślubowania) wójtów burmistrzów i prezydentów miast.

Obecne kadencje rad kończą się 16 listopada i to od tego dnia należy liczyć owe 7 dni. Jako że 16 listopada wypada w piątek, sesje będą zwoływane między 19 a 23 listopada.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez wójta burmistrza lub prezydenta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:

„Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta)”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Tematy:wybory samorządowe

Sprawdź też: Księgowość GostyninZdjęcia do dokumentów GostyninDostawcy internetu Gostynin

Czytaj także:

Komentarze


Dodaj komentarzNikogo nie obrażaj, nie używaj wulgaryzmów, nie łam prawa.
Polecane dla Ciebie
zapytaj o reklamę w tym miejscu

Galerie zdjęć


Sukces! Tancerze ze Szczawina Kościelnego finalistami Mistrzostw Polski
Sukces! Tancerze ze Szczawina Kościelnego finalistami Mistrzostw Polski
Sukces! Tancerze ze Szczawina Kościelnego finalistami Mistrzostw Polski

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

W ramach serwisu wspólnie z naszymi partnerami wykorzystujemy także technologie profilowania reklam.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatością:

Polityka Prywatności
Polityka Cookies

Zostałem poinformowany. Zamknij