Popularny: 2500 odsłonInformacje21 maja, 12:08,

Konkurs na dyrektora szkoły w Szczawinie Kościelnym. Trwa zbieranie ofert kandydatów

Konkurs na dyrektora szkoły w Szczawinie Kościelnym. Trwa zbieranie ofert kandydatów

Udostępnij 18
Szczegóły konkursu w artykule

Wójt Gminy Szczawin Kościelny Barbara Stępniak ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.06.2017 r. w prawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 poz. 1597 oraz z 2019 poz. 1661).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz numerem telefonu, oznaczonych dopiskiem "Konkurs na Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym" w terminie do 5 czerwca 2020 r. do godziny 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert w formie elektronicznej.

Szczegóły konkursu dostępne w linku poniżej:

Ogłoszenie o konkursie

autor/źródło: ralf / foto: pixabay.com

Napisz komentarz

Komentarze

Bunia, 8 czerwca
Przecież konkursy są zawieszone Panu już dziękujemy
Ono, 8 czerwca
Jak to ma sie do rozporzadzenia MEN z 10.04.2020?
Dodaj ogłoszenie