InformacjeGorący temat (2600 odsłon)

Kto będzie dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie? Trwa konkurs


UdostępnijTo zainteresuje Twoich znajomych!

Powiatowy Urząd Pracy dyrektor konkurs

Starosta Gostyniński ogłasił konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.


Głównymi kryteriami dla kandydatów chcących ubiegać się o w/w stanowisko są:

- co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,
- przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie z uwzględnieniem zagadnień doz. promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz propozycji korzystania ze środków ze źródeł zewnętrznych.

Najważniejszym zadaniem Dyrektora będzie realizacja zadań określonych w art. 9 ust. I ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wykonywanie ustawowych zadań publicznych powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, a także w szczególności: I. kierowanie bieżącą działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie i zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie" w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2018 roku do godz. 15.30.

Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Gostyninie po wyżej określonym terminie oraz przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Gostynińskiego.

Konkurs odbędzie się dwuetapowo:
 I etap — ocena formalna złożonych ofert,
II etap — rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, których oferty spełniły wymagania formalne.

Kliknij, by zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat konkursu.

 

Tematy:Powiatowy Urząd Pracydyrektorkonkurs

Sprawdź też: Manicure GostyninPedicure GostyninKaraoke Gostynin

Komentarze


Dodaj komentarzNikogo nie obrażaj, nie używaj wulgaryzmów, nie łam prawa.
Polecane dla Ciebie

Galerie zdjęć


Muzyczna uczta w MCK. Ruszyła sprzedaż biletów
Muzyczna uczta w MCK. Ruszyła sprzedaż biletów
Muzyczna uczta w MCK. Ruszyła sprzedaż biletów

Bezpieczeństwo i prywatność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy środki zwiększające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wykorzystujemy pliki cookies i local storage.

W ramach serwisu wspólnie z naszymi partnerami wykorzystujemy także technologie profilowania reklam.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Twoją prywatością:

Polityka Prywatności
Polityka Cookies

Zostałem poinformowany. Zamknij