Popularny: 1400 odsłonInformacje2 lutego, 14:02,

Oddział Rehabilitacji Dziecięcej ARION Med


Komunikat ARION Med

Oddział Rehabilitacji Dziecięcej Szpitala w Gorzewie ARION Med sp. z o.o. świadczy usługi medyczne w zakresie wczesnej kompleksowej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego od okresu noworodkowego do 18 roku życia. Rehabilitacja odbywa się w trybie stacjonarnym i jest realizowana w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej. Czas hospitalizacji wynosi przeciętnie od 3 do 6 tygodni i jest ustalany indywidualnie po badaniu lekarskim. Warunkiem przyjęcia pacjenta do oddziału jest skierowanie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza specjalisty. Zapewniamy możliwość pobytu dziecka z rodzicem lub opiekunem na oddziale.Oddział Rehabilitacji Dziecięcej zajmuje się kompleksową rehabilitacją dzieci:

• przedwcześnie urodzonych z obciążonym wywiadem okołoporodowym

• z mózgowym porażeniem dziecięcym

• z przepukliną oponowo - rdzeniową

• z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego

• z zespołem Downa

• z porażeniem splotu barkowego

• z chorobami mięśni

• z innymi schorzeniami neurologicznymi oraz dysfunkcjami sprzężonymi

W ramach oferowanych usług specjaliści z Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej świadczą zabiegi z zakresu:

- Fizjoterapii prowadzonej metodą NDT Bobath

- Terapii logopedycznej

- Terapii zajęciowej

- Terapii sensorycznej

- Fizykoterapii

- Hydroterapii

- Terapii w Sali Doświadczania Świata

Oddział sukcesywnie poddawany jest pracom remontowym. Do tej pory udało się wyremontować Izbę Przyjęć, Salę Ćwiczeń, Salę Kinezyterapii, Salę Terapii Zajęciowej oraz stworzyć nowe pomieszczenie Salę Doświadczania Świata.

Kontakt z oddziałem pod numerem telefonu 24 236 03 50 lub 24 236 03 52.

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: ARION Med

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie