Popularny: 2700 odsłon Informacje 7 listopada 2018, 11:15,

Patrycja Ziółkowska z Solca zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie. W nagrodę pojedzie do Kanady

Kolejny już raz uczennica Szkoły Podstawowej w Solcu udowodniła, że marzenia i ciężka praca prowadzą do sukcesu. W dniach 12-14.10.2018 r. delegacja szkoły uczestniczyła w XXII Ogólnopolskim Zlocie Szkół Reymontowskich w Bożkowie na Dolnym Śląskim oraz w XIV Ogólnopolskim konkursie Recytatorskim ,,Mówimy Reymontem”.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 1
Dyrekcja jest dumna z takiej uczennicy


 W kategorii Szkół Podstawowych zwyciężyła uczennica szkoły z Solca Patrycja Ziółkowska zdobywając pierwsze miejsce, a tym samym główną nagrodę - ,,podróż życia”,  którą jest 12-dniowy pobyt w przepięknej Kanadzie.

"Dodatkowym powodem do dumy jest fakt, iż po raz czwarty zdobywamy główna nagrodę, a tym samym pobyt u naszych kanadyjskich przyjaciół. Ogromne podziękowania i wyrazy uznania kierujemy w stronę Pani Agnieszki Cichosz za tak profesjonalne przygotowanie uczennicy do konkursu. Bardzo interesujący był przebieg całego Zlotu podczas, którego organizatorzy zapewnili młodzieży z całej Polski wiele atrakcji i kreatywnych zajęć" - informuje dyrekcja szkoły w Solcu.

Zgodnie z tradycją uczestniczący w Zlocie uczniowie: Patrycja Ziółkowska, Izabela Jendrzejewska oraz Robert Ciesielski w bardzo interesujący sposób przedstawili dorobek edukacyjno-wychowawczy i kulturalno-artystyczny swojej szkoły. 4 października po uroczystej Mszy Świętej z udziałem uczestników Zlotu oraz Pocztów Sztandarowych odbyło się uroczyste Zakończenie Zlotu Szkół Reymontowskich.

Patrycja swym sukcesem rozsławi w Polsce i Kanadzie nie tylko dobre imię  szkoły, ale również gminy i powiatu.

"Kolejny raz udowodniła, że nasza szkoła, choć niewielka, godnie nosi imię wielkiego Noblisty i kultywuje polską tradycję regionalną. Zwycięstwo Patrycji jest tym bardziej wyjątkowe, że zbiega się z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Po Zlocie pozostały wspomnienia i ogromna satysfakcja, że w małej szkole dzięki pracy nauczycieli rodzą się prawdziwe talenty – co potwierdzamy już po raz czwarty !" - dodaje dyrekcja.


Napisz komentarz

Komentarze

Kmr, 16 listopada 2018
Gratulację!!!
maks, 7 listopada 2018
Gratulacje dla młodej, pięknej i zdolnej uczennicy z Solca. Gostynin jest także dumny z sukcesu naszej sympatycznej sąsiadki
Popularny: 2100 odsłon Informacje 7 listopada 2018, 10:40,

Kiedy pierwsze posiedzenie nowych rad oraz zaprzysiężenie burmistrza i wójta?

Pomiędzy 19 a 23 listopada powinny być zwołane pierwsze posiedzenia nowych rad gmin i rady powiatu, wybranej w wyborach z 21 października 2018 roku. Do 16 listopada potrwa bowiem jeszcze obecna kadencja samorządu.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij
Kadencje obecnych rad kończą się 16 listopada

Dwie sesje inauguracyjne, dwuwładztwo w miastach, organizacyjny chaos - z pierwszymi sesjami rad gmin i z zaprzysiężeniem wójtów i burmistrzów wiązało się sporo wątpliwości.

Jak podaje portal samorządowy, Państwowa Komisja Wyborcza skierowała do instrukcje, które mają rozwiać wątpliwości, co do pierwszych posiedzeń nowych rad gmin i powiatów.

- Zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w celu złożenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ślubowania komisarz wyborczy powinien zwołać sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów) na obszarze kraju – czytamy w komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej.

- Jednakże z uwagi na to, że zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym kadencja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy, zwołanie w tym terminie sesji rady w celu złożenia ślubowania przez wójta (burmistrza, prezydenta) jest niemożliwe - kontynuuje PKW.

Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązała komisarzy wyborczych (właściwych terytorialnie dla poszczególnych rad gmin/miast) do uwzględnienia w porządkach obrad pierwszych sesji zaprzysiężenia (złożenia ślubowania) wójtów burmistrzów i prezydentów miast.

Obecne kadencje rad kończą się 16 listopada i to od tego dnia należy liczyć owe 7 dni. Jako że 16 listopada wypada w piątek, sesje będą zwoływane między 19 a 23 listopada.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez wójta burmistrza lub prezydenta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:

„Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta)”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.


Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie