Popularny: 1100 odsłonInformacje15 czerwca, 13:24,

Radni przyznali absolutorium Zarządowi Powiatu Gostynińskiego


XXXIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

W czwartek (14 czerwca br.) odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego, podczas której radni podejmowali uchwały nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gostynińskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.Absolutorium to określenie aktu prawnego, który dokonywany jest poprzez organ uprawniony na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w określonym przedziale czasowym.

W pierwszym głosowaniu za udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu Gostynińskiego głosowało 11 radnych:  10 radnych koalicji Polskie Stronnictwo Ludowe - Inicjatywa dla Gostynina - radnych niezrzeszonych: (Roman Augustyniak, Michał Bartosiak, Arkadiusz Boruszewski, Paweł Kiełbasa, Kazimierz Majchrzak, Katarzyna Osowicz-Szewczyk, Teresa Russek, Wiesław Wojtalewicz, Maria Wróblewska, Anna Wypych) oraz jedna radna PiS - Katarzyna Leśniewska. 
Przeciw głosował radny Prawa i Sprawiedliwości Marian Pagórek. Pięcioro radnych: Andrzej Krzewicki, Paweł Pilichowicz, Teresa Pawlak, Wiesław Milczarski, Adam Waloch, również z PiS, wstrzymali sie od głosu.

Przed przyznaniem absolutorium radni wysłuchali opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2021 r. oraz w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 r. Oba wnioski RIO zaopiniowała pozytywnie.

W głosowaniu, za przyznaniem absolutorium Zarządowi Powiatu Gostynińskiego radni głosowali identycznie jak w przypadku przyznania votum zaufania.

Za przyznaniem absolutorium  głosowało 11 radnych: radni koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego, Inicjatywy dla Gostynina, radni niezrzeszeni oraz radna PiS Katarzyna Leśniewska.

Przeciw głosował radny Marian Pagórek. Od głosu wstrzymali się: Andrzej Krzewicki, Paweł Pilichowicz, Teresa Pawlak, Wiesław Milczarski oraz  Adam Waloch.

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: Redakcja

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie