Popularny: 1000 odsłonInformacje13 lutego 2018, 01:45,

Rozlicz się z ZUS – zostało mało czasu

Rozlicz się z ZUS – zostało mało czasu

Jeżeli dorabiałeś w ubiegłym roku do wcześniejszej emerytury lub do renty, to masz czas do końca lutego na poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Nie dotyczy to „pełnoprawnych” emerytów – oni dorabiają bez ograniczeń.

Przewiń w dół aby czytać dalejOsoby pobierające wcześniejsze emerytury oraz renciści powinni pamiętać o ograniczeniach w dorabianiu. Jeśli przekroczą limit dodatkowych przychodów, ZUS musi ich świadczenie okresowo zmniejszyć lub zawiesić jego wypłatę. Pierwsza kwota graniczna to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Gdy dodatkowe zarobki emeryta lub rencisty nie przewyższają tej kwoty, to z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje. Jeśli przekroczą limit, świadczenie jest zmniejszane. Jest też drugi próg – 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po jego przekroczeniu emerytura lub renta za dany miesiąc nie przysługuje.

ZUS potrzebuje naszej informacji właśnie po to, aby sprawdzić, czy świadczenie przekracza limity. Dlatego też do końca lutego trzeba dostarczyć do ZUS zaświadczenia o przychodach osiągniętych w ubiegłym roku. Takie dokumenty wystawiają zakłady pracy. „Wcześniejsi” emeryci i renciści, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, piszą oświadczenie samodzielnie. W ich przypadku za przychód uznaje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Koniecznie trzeba pamiętać, że obowiązek przekazania informacji dotyczy także członków rad nadzorczych, którzy otrzymali wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji oraz przychody uzyskane z pracy za granicą a także z tytułu pełnienia służby w tzw. służbach mundurowych (np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojsko) oraz posłów i senatorów, jeśli od ryczałtu z tytułu sprawowania mandatu posła lub senatora opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Są też tacy świadczeniobiorcy, którzy nie muszą informować ZUS o przychodach, ponieważ mogą dorabiać bez ograniczeń. To emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny. Limit nie obowiązuje też niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń. Informacji do ZUS nie muszą także składać pobierający rentę rodzinną uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (za wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne).


Napisz komentarz

Informacje13 lutego 2018, 01:56,

Miała być epidemia grypy. Ile osób zachorowało w naszym powiecie?

Miała być epidemia grypy. Ile osób zachorowało w naszym powiecie?

Kilka tygodni temu media ostrzegały przed nadchodzącą epidemią grypy. Jednak jak podaje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie ilość zachorowań w naszym regionie jest kilkukrotnie niższa od analogicznego okresu w roku poprzednim.

Przewiń w dół aby czytać dalej


Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie „Meldunków o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę” przekazanych przez podmioty lecznicze działające na terenie powiatu gostynińskiego, informuje, że w okresie  od 01.02 do 07.02.2018 r. zgłoszono i zarejestrowano 28 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne mieszkańców powiatu gostynińskiego, w tym  11 zachorowań dzieci w wieku od 5 do 14 lat oraz 17 zachorowań osób w wieku 15 – 64 lata.

W okresie od 1 października 2017 r. do 7 lutego 2018 r. łącznie zarejestrowano 86 zachorowań, w tym 1 osobę hospitalizowano (objawy ze strony układu oddechowego).

W stosunku do analogicznego okresu z roku poprzedniego mamy zdecydowany spadek zachorowań. W okresie od 1 października 2016 r. do  07 lutego 2017 r. łącznie zarejestrowano 517 zachorowań.


Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie