Popularny: 700 odsłonInformacje13 lipca 2018, 13:10,

Rozpoczęła się modernizacja ulicy Stodólnej

Rozpoczęła się modernizacja ulicy Stodólnej

Zgodnie z umową zawartą 18 czerwca br. pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Spółką BORA z Dobrzykowa rozpoczęły się roboty budowlane związane z modernizacją ulicy Stodólnej.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij
Prace potrwają 3 miesiące


Zakres robót obejmuje remont nawierzchni ulicy w zakresie zfrezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonania nowej, remont zjazdów, remont odcinków chodników w zakresie przełożenia istniejącej kostki brukowej wraz z przełożeniem krawężników, wymiany krawężników, obrzeży i kostki betonowej, dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych, regulację wysokościową istniejących studzienek uzbrojenia terenu oraz wykonanie oznakowania poziomego.

Bardzo cieszy mnie fakt, że pracę się rozpoczęły. Na ten moment czekaliśmy od początku kadencji - powiedziała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska.

Termin realizacji umowy wynosi 3 miesiące od dnia zawarcia.


Napisz komentarz

Popularny: 2800 odsłonInformacje13 lipca 2018, 12:31,

Chemikalia przy ul. Ziejkowej. Włodzimierz Śniecikowski nie wnosił zastrzeżeń

Chemikalia przy ul. Ziejkowej. Włodzimierz Śniecikowski nie wnosił zastrzeżeń

Burmistrz Miasta Gostynina w poprzedniej kadencji tj. Włodzimierz Śniecikowski nie wnosił zastrzeżeń do wydanej decyzji zezwalającej na składowanie odpadów na działce przy ul. Ziejkowej - tak twierdzi obecny burmistrz Paweł Kalinowski.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij
W pobliskim sąsiedztwie składowiska jest miejskie ujęcie wody pitnej

Przypomnijmy, decyzja zezwalająca Spółce EKOLIDER na zbieranie odpadów na zajmowanej nieruchomości została wydana w dniu 8 października 2014 roku przez ówczesnego Starostę  Jana Baranowskiego z PSL.

Brak reakcji byłego burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego na decyzję Starostwa o gromadzeniu odpadów niebezpiecznych może być niezrozumiała, ponieważ w pobliskim sąsiedztwie jest miejskie ujęcie wody pitnej dla mieszkańców Gostynina.

Interpelacje i zapytania radnych miejskich w sprawie chemikaliów

Już na początku 2015 roku zaniepokojeni mieszkańcy budynków znajdujących się obok składowiska zgłosili problem z chemikaliami u radnego IdG Witolda Dalkowskiego. Konsekwencją były pisma do Urzędu Miasta Gostynina i Starostwa Powiatowego, które zapoczątkowały procedurę unieważnienia decyzji o składowaniu odpadów chemicznych.

Również inni radni miejscy interweniowali na sesjach lub komisjach Rady Miejskiej, co doskonale pokazuje treść interpelacji radnej Małgorzaty Rędzikowskiej-Mystkowskiej jaka w marcu 2016 roku trafiła na ręce burmistrza Pawła Kalinowskiego.

Przedmiot interpelacji: Zanieczyszczenie środowiska - wyciek nieznanych substancji przy ulicy Ziejkowej w Gostyninie.

Uzasadnienie interpelacji: Dbałość o stan środowiska i bezpieczeństwo mieszkańców.

Wnioski: W związku z wielokrotnymi pytaniami radnych o składowisko przy ulicy Ziejkowej proszę o informacje jakie czynności podjął Pan Burmistrza w związku z zaistniałą aktualnie sytuacją, jak również jakie działania były podejmowane w tej kwestii od objęcia urzędu przez Pana Burmistrza? - czytamy w interpelacji radnej Rędzikowskiej-Mystkowskiej.

W związku z obawami o swoje bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących w w/w nieruchomością tut. Urząd wystąpił w dn. 09.03.2015 r. do Starosty Gostynińskiego o podjęcie działań związanych ze sprawdzeniem prawidłowości realizacji warunków określonych w przedmiotowej decyzji - czytamy w odpowiedzi burmistrza Gostynina na interpelację radnej.

Całkowita treść poniżej w oryginalnej formie:


Napisz komentarz

Komentarze

Julka, 17 lipca 2018
Ktoś za to wysypisko wziął pewnie kasę, mogło służyć naszemu miastu lata i byśmy mieli nad nim kontrolę a tak zawalił nas niewiadomo jakimi śmieciami, brawo snieciu i Kalinowski, który przez kadencję nic w tej sprawie nie zrobił, może nie miał rozkazu od pisiorowatych władz
do kolo, 14 lipca 2018
W sprawie wyspiaka na Nagodowie z wróć się o pomoc do radnych (do wybory czy z gminy czy z miasta!!!!) masz okazje bo akurat obydwaj mieszkają w tej miejscowości
Kolo, 14 lipca 2018
Bardzo dobrze, że ktoś zajmuję się tym składowiskiem, ale dlaczego nikt z urzędników i radnych nie drąży tematu wysypiska na Nagodowie, gdzie niebezpieczne odpady zwożone były z całego kraju ( a może świata) i jest ich setki razy więcej niż na Ziejkowej. Nie wierzę, że odpady jadące przez całą Polskę do Gostynina to zwykłe odpady komunalne. Czy ktoś w końcu sprawdzi to wysypisko przy pomocy licznika Geigera?
Dodaj ogłoszenie