11.07.2017, 11:35,
"GORĄCY TEMAT", artykuł czytany ponad 4000 razy

Sprawa byłego Prezesa ELGO przesunięta

foto: archiwum redakcjifoto: archiwum redakcji

Dzisiaj w Sądzie Rejonowym w Gostyninie miała odbyć się kolejna rozprawa, w której oskarżony jest były prezes ELGO Lighting Industries Dariusz K. Na poprzedniej rozprawie sędzia Maciej Górzyński wyznaczył dodatkowy termin, do czasu którego miała wpłynąć opinia biegłego sądowego.

Opinia ta jednak nie wpłynęła, w związku z czym rozprawa nie odbyła się.

Przypomnijmy, sprawa dotyczy zaniechań, jakich były szef spółki dopuścił się w latach 2011-2013. W danym okresie Dariusz K. nie złożył wniosku o upadłość ELGO, pomimo tego, że sytuacja finansowa zakładu tego wymagała.

Według art. 586 kodeksu spółek handlowych, nie zgłoszenie przez członka zarządu wniosku o upadłość spółki pomimo powstania warunków uzasadniających jej upadłość jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do jednego roku.

Ponadto sąd upadłościowy może na wniosek m.in. wierzyciela orzec wobec członka zarządu zakaz – na okres od trzech do dziesięciu lat – prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Napisz co o tym myślisz
Udostępnij