Popularny: 1400 odsłonInformacje28 maja, 10:41,

XXVI sesja Rady Powiatu Gostynińskiego


W trakcie posiedzenia radni przyjęli wysłuchali sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 oraz przyjęli informację Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2020

W czwartek 27 maja br. w sali gimnastycznej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego odbyły się obrady XXVI sesji Rady Powiatu Gostynińskiego.W trakcie posiedzenia radni przyjęli wysłuchali sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 oraz przyjęli informację Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2020.

W ubiegłym roku na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 659 741,41 zł, zimowe utrzymanie dróg kosztowało 89 225,28 zł. W 2020 roku w powiecie gostynińskich wykonane zostały inwestycje drogowe na łączną kwotę 3 233 112,54 zł:

- przebudowa — modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec — Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy - 339 988.83 zi

- przebudowa — modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1408W gr. woj. — Rębów — Solec - Wrząca w m. Rębów - 146 793.12 zł

- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki — Przylaski — Sejkowice w m. Przyłaski - 100 000.00 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek — Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia - 511 880,12 zł

- modernizacja - remont drogi powiatowej nr 1404W gr. woj. — Zuzinów — Krzywie — Górki na odcinku I km w miejscowości Krzywie - 283 588,90 zł

- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404W Białotarsk — Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie - 198 333,14 zl

- wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień — Lwówek do drogi nr 583 - 43 050.00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Od drogi nr 573 Suserz — Józefków — Trębki — gr. województwa o dlugości około 5,0 km na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Bialka do drogi woj. nr 373 - 93 628.00 zł

- przebudowa dr. nr 1431W Od drogi nr 3573 Suserz — Józefków — Trębki — gr. województwa na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do gr. województwa (odcinek Białka — Trębki) - I 515 830.41 zł

Ponadto podczas obrad radni podjęli uchwały:

- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od naliczonych opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Gorzewie.

- w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.

- w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

- w sprawie połączenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Bratoszewo” oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom dla Dzieci” - dla których organem założycielskim jest Powiat Gostyniński - z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie oraz nadania nowego Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: ralf

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

Tomasz.M., 29 maja
Prawie wszyscy radni nie są zainteresowani sprawami ludzi, nie dopytują, nie wnikają. Przybyłem, zagłosowałem, dietę dostałem. To filozofia tych radnych. Przykre to niestety.
nie wyborca, 28 maja
oj niektorzy radni to maja jak paczek w masle
Dodaj ogłoszenie