Popularny: 1200 odsłonInformacje19 maja, 10:29,

Zakaz spalania odpadów. Urząd Gminy Gostynin grozi karami

Zakaz spalania odpadów. Urząd Gminy Gostynin grozi karami

Spalanie odpadów na posesji lub w piecach domowych podlega karze aresztu albo grzywny

Wójt Gminy Gostynin przypomina o ustawowym zakazie spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Zgodnie z art. 155. ustawy o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699) „termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów”.Nie wolno spalać: plastikowych pojemników i butelek po napojach, zużytych opon, innych odpadów z gumy, części samochodowych, przedmiotów z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów, plastikowych toreb z polietylenu. 

Podczas spalania odpadów powstają trujące substancje takie jak: pyły, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór oraz cyjanowodór. Należy mieć świadomość, iż substancje które wytworzą się podczas spalania osiadają następnie na roślinach i wszystkim co nas otacza, dostają się do wód gruntowych.

Spalanie odpadów na posesji lub w piecach domowych podlega karze aresztu albo grzywny na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699).

autor/źródło: UG Gostynin

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

Dtf, 21 maja
W urzędzie gminy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w czasie pracy ?
Dodaj ogłoszenie