Popularny: ponad 10000 odsłonInformacje27 czerwca, 15:07,

Domino Bar zaprasza!

Zapraszamy do świeżo otwartej Restauracji Domino przy ulicy Floriańskiej 21 w Gostyninie.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 303
Pierwsze takie miejsce w Gostyninie z imprezami dla osób w każdym wieku

Tylko u nas imprezy taneczne: w piątki dla wszystkich, w soboty dla osób 30+. Zabawa przy najlepszych światowych i polskich przebojach granych przez DJ’a oraz na żywo. Imprezy taneczne do drugiej w nocy, w tygodniu godziny otwarcia: 12:00 - 22:00.

Ponadto organizujemy wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe: wesela, chrzciny, komunie, spotkania integracyjne, grille, imprezy plenerowe, jedzenie

Gwarantujemy miłą obsługę, smaczne, zdrowe, świeże jedzenie (na miejscu jak również z dostawą do klienta) oraz dobrze zaopatrzony bar - znakomite drinki.

Domino Bar

ul. Floriańska 21, Gostynin

Odwiedź nas na Facebooku:  Domino Bar

 

autor/źródło: Domino Bar
Tematy:Bar Domino

Napisz komentarz

Komentarze

U3W mieszkaniec, Wczoraj
Cieszą wieczorki 30+, po wakacjach powinno się rozkręcić, będzie alternatywą dla MCK.
Popularny: 2100 odsłonInformacjePrzedwczoraj, 11:10,

GSM Gostynin. Oferty pracy

GSM Gostynin. Oferty pracy

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza rekrutację na stanowiska:

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 5
Szczegóły w artykule

- Specjalisty do spraw kadr i inspektora ochrony danych osobowych

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • wykształcenie wyższe i co najmniej dwuletni staż pracy w dziale kadr lub zbliżonym stanowisku, posiadanie wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO,

 • wykształcenie średnie i co najmniej czteroletni staż pracy w dziale kadr lub zbliżonym stanowisku, posiadanie wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO,

 • znajomość obsługi komputera — w szczególności obsługi pakietu MS Office oraz oprogramowania specjalistycznego (kadrowego),

 • znajomość przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, instrukcji kancelaryjnej,

 • niekaralność za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa karno-skarbowe,

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagania fakultatywne

 • podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

  • umiejętności współpracy w grupie,

  • komunikatywności, rzetelności i umiejętności podejmowania decyzji,

  • systematyczności w pracy i konsekwencji w działaniu.

Wymagane dokumenty:

   1. Życiorys (CV), list motywacyjny, informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem,

   2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub odpis świadectwa maturalnego,

   3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz spełnienie wymagań (w szczególności świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, itp. dokumenty) — poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

   4. Pisemną zgodę na zaciągnięcie opinii z poprzednich miejsc pracy,

   5. Pisemną zgodę na kandydowanie oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rekrutacji i ich akceptacji,

   6. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji,

   7. Pisemne oświadczenie kandydata, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne lub karne skarbowe,

   8. Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

   9. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dokumenty fakultatywne:

— zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku specjalisty do spraw kadr i inspektora ochrony danych (zaświadczenie obowiązkowe w przypadku zatrudnienia),

— informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności — wystawioną nie później niż trzy miesiące przed datą upływu terminu składania ofert,

— referencje z poprzednich miejsc pracy.

Oferty należy składać do dnia 02 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach (z napisem: „Konkurs na stanowisko specjalisty do spraw kadr i inspektora ochrony danych”): 1) przesyłką pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM, 2) w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.

- Specjalisty do spraw inwestycyjnych

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, techniczne – specjalność inżynier budownictwa, uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego, co najmniej dwuletni staż pracy na podobnym lub zbliżonym stanowisku,

 • wykształcenie średnie techniczne, uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego, co najmniej czteroletni staż pracy na podobnym lub zbliżonym stanowisku,

 • znajomość obsługi komputera — w szczególności programów dedykowanych dla budownictwie,

 • nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

 • znajomość przepisów: Prawa spółdzielczego, Prawa budowlanego, Prawa energetycznego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych z zakresu prawa budowlanego i ciepłownictwa,

 • niekaralność za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa karno-skarbowe,

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagania fakultatywne

 • podyplomowe studia z zakresu: ciepłownictwa, auditing energetyczny.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

  • umiejętności współpracy w grupie,

  • komunikatywności, rzetelności i umiejętności podejmowania decyzji,

  • systematyczności w pracy i konsekwencji w działaniu.

Wymagane dokumenty:

   1. Życiorys (CV), list motywacyjny, informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem,

   2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i studiów podyplomowych lub odpis świadectwa technikum zawodowego,

   3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz spełnienie wymagań (w szczególności świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, itp. dokumenty) — poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

   4. Pisemną zgodę na zaciągnięcie opinii z poprzednich miejsc pracy,

   5. Pisemną zgodę na kandydowanie oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rekrutacji i ich akceptacji,

   6. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji,

   7. Pisemne oświadczenie kandydata, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karna lub karne skarbowe,

   8. Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

   9. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dokumenty fakultatywne:

— zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku specjalisty do spraw inwestycyjnych (zaświadczenie obowiązkowe w przypadku zatrudnienia.),

— informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (obowiązkowe w przypadku zatrudnienia),

— referencje z poprzednich miejsc pracy.

Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2019 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach (z napisem: „Konkurs na stanowisko specjalisty do spraw administracyjno-biurowych”): 1) przesyłką pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM, 2) w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.

Prezes Zarządu GSM

autor/źródło: GSM Gostynin

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie