Popularny: 600 odsłonInformacje12 kwietnia, 09:15,

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób w wieku 30 lat i więcej - RPO WM

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób w wieku 30 lat i więcej - RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że do wyczerpania środków są wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży na okres 6 m-cy w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (III)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij
Szczegóły w artykule


Planujemy zorganizowanie 60 miejsc stażu dla 25 kobiet i 35 mężczyzn.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) z grup defaworyzowanych.

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby powyżej 50 roku życia,

    • osoby o niskich kwalifikacjach,
    • osoby niepełnosprawne

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie po stażu wyłącznie w ramach umowy o pracę na minimum 3 miesiące.

Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej w zakładce staż.

Osoba do kontaktu:

Ilona Figiel – specjalista ds. programów

tel.: (24) 269 71 76

e-mail: i.figiel@gostynin.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin, pokój nr 25, II piętro


Napisz komentarz

Popularny: 500 odsłonInformacje12 kwietnia, 09:06,

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach programu regionalnego MAZOWSZE2019

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach programu regionalnego MAZOWSZE2019

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że do wyczerpania środków są wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem 20 miejsc stażu dla osób długotrwale bezrobotnych na okres 6 miesięcy w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2019”. Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij
Szczegóły w artykule

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie po stażu na okres 3 miesięcy i więcej.

Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej gostynin.praca.gov.pl w zakładce staż.


Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie