Popularny: 1900 odsłonInformacje23 listopada 2018, 11:11,

Jak zostać policjantem? Szczegółowy informator dla kandydatów

Jak zostać policjantem? Szczegółowy informator dla kandydatów

Co trzeba zrobić, aby służyć w Policji?

Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia - zostań policjantem. Razem z nami będziesz tworzyć 100 tysięczną formację, odpowiedzialną za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Policjant - to zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Spróbuj, bo naprawdę warto.Co trzeba zrobić, aby służyć w Policji? Oto szybki sposób na przejście wymaganych procedur.

Kto ma szansę na służbę w Policji?

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystający z pełni praw publicznych,
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia. Oprócz składanych dokumentów i oryginałów potwierdzających wykształcenie i umiejętności  – do wglądu, należy mieć ze sobą dowód osobisty, a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej dodatkowo książeczkę wojskową. W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

Kolejne etapy rekrutacji to rozmowa wstępna (wydanie skierowania na test wiedzy i test sprawności), testy psychologiczne, rozmowa kwalifikacyjna, postępowanie sprawdzające oraz ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej przez komisję lekarską. Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego musisz legitymować się dowodem osobistym - brak tego dokumentu nie pozwoli Ci na dalszy udział w procedurze.

Szczegółowy informator dla kandydatów do służby w Policji tutaj:http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/informator-dla-kandyda

Po przyjęciu do służby pojedziesz na ok. 6,5 miesiąca na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz czasowo oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 53 dni. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

A potem - do służby we wskazanej przez Ciebie jednostce. Zostałeś przecież policjantem.

Pobierz informator

KPP Gostynin

autor/źródło: KPP Gostynin
Tematy:Policja

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie