Popularny: 1700 odsłonInformacje11 października, 11:36,

Kto będzie kierował SP w Emilianowie? Wójt ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora

Kto będzie kierował SP w Emilianowie? Wójt ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora
foto: Google Street View

Aktualnie, według danych podanych na stronie Urzędu Gminy Gostynin funkcję dyrektora placówki w Emilianowie pełni pani Bożena Anna Mikołajczyk

Wójt Edmund Zieliński Zarządzeniem nr 163/2021 z ogłosił w czwartek (7 października br.) konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939 r. w Emilianowie.Jak czytamy w zarządzeniu: oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresem zamieszkania oraz dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939 r. w Emilianowie” w terminie do dnia 28 października 2021 r. do godziny 15.30 pod adresem: URZĄD GMINY GOSTYNIN ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin (Sekretariat pok. nr 1). 

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Sekretariatu Urzędu Gminy Gostynin.

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gostynin w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów. 

Przypomnijmy, że w związku z koniecznością wyznaczenia zastępstwa dyrektora szkoły w trakcie jego nieobecności, Wójt Edmund Zieliński Zarządzeniem 125/2021 z dnia 13 sierpnia br. powierzył okresowe pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939 r. w Emilianowie pani Hannie Karwackiej.

Aktualnie, według danych podanych na stronie Urzędu Gminy Gostynin funkcję dyrektora placówki w Emilianowie pełni pani Bożena Anna Mikołajczyk.

autor/źródło: Redakcja Gostynin.info

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie