Popularny: 1000 odsłonInformacje16 kwietnia, 10:42,

Kto i co wynosi z sannickiego pałacu?

Z pięknych murów zabytkowego pałacu rzeczywiście można wynieść wiele. Wszystko zależy od chęci i możliwości gości.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 4
Wszystko zależy od chęci i możliwości gości


Na pierwszym miejscu wydaje się być umiejętność obcowania z muzyką. Ale koncerty to nie wszystko. Bogata oferta rozmaitych warsztatów i lekcji tematycznych przyciąga i dużych, i małych. W przeciągu dwóch dni pałac gościł dzieci i młodzież z Warszawy oraz grupę przedszkolaków z Kiernozi.

Pod opieką przewodnika Wiesławy Bełdyckiej zawitała również grupa dzieci obarczonych wieloma dysfunkcjami. Dzieci mogły obejrzeć występ Zespołu Ludowego im. Cecylii Milczarek pod nazwą Grzybowianki & Grzybowiacy. Barwne stroje ludowe, a przede wszystkim śpiew i muzyka doskonale wpłynęły na podniesienie nastroju lekko już zmęczonych dzieciaków.

Dzień później maluszki z przedszkola w Kiernozi pracowicie tworzyły własne pisanki pod czujnym okiem Barbary Wieczorek, twórczyni ludowej z Sannik.

autor/źródło: ralf / ECA Sanniki

Napisz komentarz

Informacje16 kwietnia, 10:15,

Emeryci często dorabiają

Emeryci często dorabiają

Emeryci są coraz bardziej aktywni na rynku pracy. Chcą dorobić i korzystają z dobrej koniunktury gospodarczej.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 5
Nasze społeczeństwo się starzeje

Emeryci coraz częściej rezygnują z odpoczynku i decydują się na podjęcie zatrudnienia. Pod koniec grudnia 2018 r. pracowało ich w Polsce 747,2 tys., co stanowi 13,1% ogółu osób pobierających emerytury. W ostatnich czterech latach ta liczba wzrosła aż o 30%. Sprzyja temu dobra sytuacja gospodarcza. Na tle Unii Europejskiej Polska ma obecnie jedną z najniższych stóp bezrobocia - 3,5%. Nadal jesteśmy jednak krajem o dość niskim wskaźniku zatrudnienia, zwłaszcza wśród osób starszych. Podejmowanie pracy przez emerytów należy zatem ocenić jako pozytywne zjawisko.

Średni wiek pracującego emeryta to ok. 66 lat, przy czym dla kobiet wynosi 65, a dla mężczyzn 67 lat. Statystyka pokazuje, że w tej grupie przeważają kobiety (56% do 44% mężczyzn). Takie odwrócenie prawidłowości z okresu wieku produkcyjnego może wynikać z wielu przyczyn. Jedną z nich zapewne jest to, że kobiety mają niższe świadczenia niż mężczyźni m.in. z powodu niższych zarobków, krótszego stażu pracy oraz niższego o 5 lat wieku emerytalnego. Mają zatem większą motywację do uzupełnienia swoich dochodów.

Emeryci najczęściej decydują się na pracę w województwie wielkopolskim (15,4%) i mazowieckim (15,3%), natomiast najrzadziej w województwie podkarpackim (8,2%). Jeżeli porównamy ich liczbę w poszczególnych regionach, to okaże się, że najwięcej pracujących emerytów mieszka w województwie mazowieckim (16,1%) i śląskim (15,2%), a najmniej w województwie podlaskim (2,1%).

W mazowieckiem pracuje ponad 120 tys. emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje statystyką sekcji PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), która pokazuje gdzie najczęściej znajdują zajęcie. Najwięcej, bo aż 13,9%, pracuje w handlu hurtowym i detalicznym oraz naprawach pojazdów samochodowych. Dalej jest opieka zdrowotna i pomoc społeczna (11,9%), edukacja (11,4%) oraz działalność w zakresie usług administrowania i wspierająca (10,1%). Popularna jest także działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,4%) oraz przetwórstwo przemysłowe (9%). Są jednak branże, których emeryci raczej unikają. Niewielu z nich zajmuje się np. działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją (2,2%), jeszcze mniej zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (1,6%), a najmniej górnictwem i wydobywaniem (tylko 0,1%).

Dużą motywacją do podjęcia zatrudnienia przez emeryta mogą być m.in. korzystne przepisy ubezpieczeniowe. Warto zwrócić uwagę na preferencję, która polega na wyłączeniu z wnoszenia niektórych składek w przypadku tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Dzieje się tak np. wtedy, gdy emeryt prowadzi działalność gospodarczą. Podlega wtedy wyłącznie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale już nie społecznym. Pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi w Polsce 29,2% pracujących emerytów. Największą grupą są jednak Ci pracujący na podstawie umowy o pracę. Stanowią 39,2% ogółu. Z kolei 25,8% pracuje na umowę zlecenie. Dla obu tych grup opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne jest obowiązkowe. Ma to jednak swoje dobre strony. Powiększają oni tym samym swój kapitał emerytalny, dzięki czemu po przeliczeniu emerytury będą cieszyć się wyższym świadczeniem.

autor/źródło: Rzecznik prasowy ZUS

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie