Popularny: 1000 odsłonInformacje7 grudnia 2017,

Michał Tyrolski z LO otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Michał Tyrolski z LO otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Już po raz drugi Michał Tyrolski, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki otrzymał najznamienitszą nagrodę za osiągnięcia w nauce – Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Przewiń w dół aby czytać dalejW poniedziałek 27 listopada Michał odebrał dyplom podczas pięknej uroczystości w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku.

Warto dodać, że 30 listopada Michał otrzymał także Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów i jest laureatem wielu konkursów w zakresie matematyki i informatyki różnych szczebli. W jednym z nich zdobył już nawet indeks na Politechnikę Łódzką.

Przeczytaj także:Czwórka sportowców oraz dziewięciu uczniów otrzymało nagrody [ZDJĘCIA]


Napisz komentarz

mmm, 7 grudnia 2017
Brawo Michał GRATULACJE
Popularny: 1500 odsłonInformacje7 grudnia 2017,

IPN wyjaśnia, dlaczego trzeba zmienić nazwy ulic. Rewekanta jednak zostanie?

Redakcja naszego portalu otrzymała pisemne uzasadnienie od Komisji Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi w sprawie konieczności zmian nazw ulic w Gostyninie w związku z wejściem w życie ustawy dekomunizacyjnej.

Przewiń w dół aby czytać dalej


Przypomnijmy, w połowie października Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski poinformował o konieczności zmian nazw trzech ulic: 18 Stycznia, Władysława Figielskiego oraz Leona Rewekanta. Jednak jak poinformowano nasz portal, Instytut Pamięci Narodowej wszedł w posiadanie nowych dokumentów i los zmiany nazwy ulicy Rewekanta nie jest jeszcze przesądzony.

Jednocześnie w ostatni piątek, podczas obchodów 78. rocznicy rozstrzelania przez hitlerowców mieszkańców Gostynina w Woli Łąckiej burmistrz zapowiedział, że dąży, aby jedną z ulic w Gostyninie upamiętniała Bohaterów Gostynina straconych 1 grudnia 1939 r. w lesie w Woli Łąckiej.

IPN: 18 Stycznia spełnia rolę daty symbolizującej komunizm

O uzasadnienie konieczności zmian zapytaliśmy Instytut Pamięci Narodowej. Jak informuje pełniący obowiązku Naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Łodzi dr Sebastian Pilarski, dwie nazwy ulic niewątpliwie według IPN kwalifikują się jako te, niezgodne z zapisami ustawy i istnieje konieczność zmian jej nazwy:
- Dnia 18 stycznia 1945 r. nastąpiło wkroczenie jednostek Armii Czerwonej do Gostynina. Zgodnie z propagandową praktyką władz komunistycznych wydarzenie to celebrowane było - niezgodnie z faktami historycznymi - jako dzień „wyzwolenia” oraz powód do wyrażenia wdzięczności społeczeństwa wobec Armii Czerwonej. Tymczasem wbrew nadziejom Polaków, oczekujących odbudowy wolnego kraju po likwidacji okupacji niemieckiej, Armia Czerwona w latach 1944-1945 stała się narzędziem ponownej aneksji niemal połowy terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, zniewolenia całej reszty kraju oraz budowy w nim systemu komunistycznego w pełni zależnego od władz w Moskwie. Zajęcie ziem polskich przez Armię Czerwoną zapoczątkowało zarazem nowy okres martyrologii narodu Polskiego.

Stacjonowanie Armii Czerwonej/Sowieckiej w Polsce po roku 1944 uniemożliwiło odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i było podstawowym czynnikiem, który zapewnił funkcjonowanie państwa komunistycznego na ziemiach polskich objętych dominacją ZSRS. Waga tych faktów sprawia, iż przedmiotowa nazwa honorująca moment wkroczenia Armii Czerwonej do wymienionej miejscowości, spełnia rolę daty symbolizującej komunizm.
W świetle powyższego nazwa ulicy „18 Stycznia" (1945 r.) jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy
– czytamy w uzasadnieniu.

Patron Władysław Figielski też propaguje komunizm

Druga zmiana ulic ma dotyczyć ulicy Władysława Figielskiego. Położona jest ona na osiedlu domków jednorodzinnych na Zatorzu, w pobliżu drogi prowadzącej w kierunku Żychlina.

- Władysław Figielski urodził się 6 czerwca 1889 r. w Soczewce k. Płocka, jako syn oficjalisty w papierni. Pobierał naukę w rosyjskim gimnazjum w Płocku gdzie zaangażował się w działalność kółek socjalistycznych. Za udział w strajku w 1905 r. został wydalony ze szkoły. Po uzyskaniu matury w gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Płocku (tu zainteresował się marksizmem pod wpływem kolegi Juliana Leszczyńskiego późniejszego znanego działacza Komunistycznej Partii Polski), studiował w latach 1909-1913 na wydziale matematyczno-fizycznym Sorbony w Paryżu.

W Paryżu poznał Włodzimierza Lenina. Po ukończeniu studiów podjął pracę nauczyciela w Samarkandzie, gdzie związał się z konspiracyjnym ruchem rewolucyjnym. Po zmobilizowaniu do armii rosyjskiej w 1915 r. został z niej szybko zwolniony w związku z prowadzoną działalnością agitacyjną. Po powrocie do pracy w gimnazjum ponownie związał się z grupą nauczycieli bolszewików. Władysław Figielski był współorganizatorem i aktywnym członkiem Samarkandzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, a także komisarzem do spraw oświaty w 'Komitecie Wykonawczym Rady.

Wstąpił także do frakcji bolszewickiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. Figielski pełnik również funkcje przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych Republiki Turkiestańskiej, a przewodniczącego Najwyższego Kolegium Wojskowego ds. Obrony Republiki. Uczestniczył w walkach bolszewików z basmaczami (członkowie antybolszewickiego ruchu zbrojnego na terenie Azji środkowej) pod Chanabadem.

Został rozstrzelany przez białogwardzistów w Taszkiencie w dniu 19 stycznia 1919 r. Działalność w ruchu bolszewickim oraz wkład w organizację władzy sowieckiej w Turkiestanie powoduje, iż W. Figielskiego należy traktować jako osobę symbolizująca komunizm, o których mówi przywołany już zapis ustawy. W świetle powyższego nazwa ulicy „Figielskiego" jest niezgodna z art, 1 ust. 1 ustawy – czytamy w uzasadnieniu.

Ulica Leona Rewekanta czeka na decyzję

Natomiast jak czytamy w odpowiedzi IPN, nie jest jeszcze przesądzone zakwalifikowanie Leona Rewekanta do patronów propagujących komunizm. Ulica ta znajdujące się na osiedlu Zazamcze a jej patron to były wieloletni szanowany dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w latach 1950-1969, który brał udział w odbudowie gostynińskiej oświaty po zniszczeniach wojennych. Wszedł także w skład powołanej w marcu 1945 roku Miejskiej Rady Narodowej, mającej na celu zarządzanie Gostyninem i odbudowę miasta po II Wojnie Światowej.

Ta zmiana z opinii mieszkańców miasta wywołała największe zdziwienie i kontrowersje: - Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi ponownie bada sprawę w związku z dodatkowymi informacjami, w których posiadanie wszedł w ostatnich dniach, i o dalszych krokach poinformujemy – czytamy w odpowiedzi IPN.

Dowodów osobistych zmieniać nie trzeba

Ustawa weszła w życie z początkiem września tego roku. Według art. 1 ust. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. RP z 2016 r. poz. 744 ze zm.) nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Jednocześnie jak stanowi przywołany zapis ustawy za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Zmiana ulic nie wiąże się z koniecznością wymiany dokumentów przez mieszkańców, te gdy stracą ważność zastąpione zostaną nowymi z aktualną nazwą ulicy.

W artykule wykorzystano materiały z Monografii Gostynina pt.”Dzieje Gostynina od XI do XXI wieku” pod redakcją B. Konarskiej-Pabiniak., wyd. MBP im. Jakuba w Gostyninie, Gostynin 2010.


Napisz komentarz

pomyłka IPN, 9 grudnia 2017
IPN też się może mylić. Ciekawe czy mają dosyć materiałów ?
Dedal, 9 grudnia 2017
Jeszcze ulica Makulinskiego do zmiany
edek od kredek, 7 grudnia 2017
Dla niezorientowanych przypomnę, że 18 stycznia wydarzyło się w Polsce również: 1230 – Papież Grzegorz IX wydał bullę potwierdzającą nadanie przez księcia Konrada I Mazowieckiego ziemi chełmińskiej zakonowi krzyżackiemu. 1493 – W Piotrkowie zwołano pierwszy dwuizbowy Sejm walny. 1902 – W „Tygodniku Ilustrowanym” ukazał się pierwszy odcinek powieści Chłopi Władysława Reymonta. 1919 – Założono Polski Czerwony Krzyż. 1920 – Wojsko Polskie wkroczyło do opuszczonego przez Niemców Torunia. 1921 – Powstał Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej. 1925 – Prezydent RP Stanisław Wojciechowski wydał rozporządzenie o powołaniu Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów. 1943 - Oddział Jana Piwnika „Ponurego” rozbił niemieckie więzienie w Pińsku. 1946 – W Gdyni odtworzono Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej. 2008 – Prezydent Lech Kaczyński dokonał otwarcia przebudowanej kolei linowej na Kasprowym Wierchu. Podać więcej przykładów ipeenowskim tłumokom ??
Dodaj ogłoszenie