Popularny: 1800 odsłonInformacje3 października 2019, 14:12,

Nauczyciele zapowiadają kolejny strajk. Prezes ZNP podał termin planowanego rozpoczęcia protestu

Nauczyciele zapowiadają kolejny strajk. Prezes ZNP podał termin planowanego rozpoczęcia protestu

Udostępnij 16
Głównym postulatem protestujących jest zrównanie pensji zasadniczej nauczyciela dyplomowanego z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w Polsce

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zapowiedział kolejny, tym razem bezterminowy strajk nauczycieli. Akcja protestacyjna ma rozpocząć się tuż po wyborach i będzie to tzw. strajk włoski, a więc nauczyciele będą wykonywali jedynie zadanie zawarte w przepisach prawa oświatowego w ramach 40-godzinnego wymiaru pracy.- (...) Nie będziemy wykonywali tego, co stało się pewną normą zwyczajową, prawem niepisanym, co weszło w krew i przyzwyczajenia tych, którzy kierują polską edukacją -  tłumaczy prezes ZNP. Oznacza to, że strajkujący pracownicy oświaty nie będą brali udziału w m.in.: wycieczkach szkolnych, nie będą prowadził kół zainteresowań ani zajęć pozalekcyjnych.

Głównym postulatem protestujących jest zrównanie pensji zasadniczej nauczyciela dyplomowanego z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w Polsce oraz naliczanie wynagrodzeń nauczycieli pozostałych stopni awansu zawodowego w odniesieniu do wypłaty nauczyciela dyplomowanego. 

"Nie chcemy być woluntariuszami. Przygotowaliśmy zestaw zadań, które naszym zdaniem nie były do tej pory nam wynagradzane i nie chcemy ich wykonywać, mówię o sobotnio-niedzielnych konkursach, zajęciach organizowanych w dniu wolnym od pracy, sporządzaniu sprawozdań z pracy dydaktycznej szkoły, inwentaryzacji obiektów szkolnych, w tym także biblioteki. To jest katalog zadań, który chcemy przekazać nie tylko nauczycielom, ale poinformować o tym także ministra edukacji narodowej" - podkreślił Sławomir Broniarz.
 

autor/źródło: ralf

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie