Popularny: 5800 odsłonInformacje10 maja 2018, 00:45,

Rzecznik Praw Obywatelskich: ośrodek w Gostyninie ogranicza prawa pacjentów

Rzecznik Praw Obywatelskich: ośrodek w Gostyninie ogranicza prawa pacjentów

Kilkanaście rekomendacji, w tym zaprzestanie kontroli korespondencji, udzielania zakazów i kar, czy monitoringu i liczby personelu, sformułowali eksperci Biura Rzecznika Praw Obywatelskich po wizytacji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie przy ulicy Zalesie, gdzie po odbyciu kary więzienia trafiają sprawcy najpoważniejszych przestępstw - poinformował we wtorek, 8 maja 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.
W marcu 2018 r. pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili kolejną wizytację ośrodka w Gostyninie. Na mocy specjalnej ustawy z 2013 r. są tam bezterminowo pozbawiane wolności - już jako pacjenci - osoby po obyciu kar za najcięższe przestępstwa seksualne, które nadal mogą stwarzać zagrożenie. O umieszczeniu ich w ośrodku decyduje sąd cywilny w postępowaniu nieprocesowym. Ośrodek, gdzie osoby te są poddawane terapii, funkcjonuje jako podmiot leczniczy, podlegający Ministrowi Zdrowia. Jego działalność reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 stycznia 2014 r.

Za mała liczba personelu w stosunku do liczby pacjentów

Przeczytaj też: Jak przebiega rekrutacja do szkół średnich w Gostyninie?

Podczas wizytacji w ośrodku przebywało 49 pacjentów (jego pojemność określono na 60 osób). W oddziale I przebywało 17 pacjentów (w tym jedyna kobieta, 25-latka chorująca na schizofrenię), w oddziale II - 20, a w oddziale III - 12 W oddziale III są trzy sale czteroosobowe. Jest to niezgodne z rozporządzeniem ministra, które stanowi że mają być tam sale nie większe niż dwuosobowe.

Ośrodek zatrudnia 272 osoby. Jest wśród nich: 5 lekarzy, 11 psychologów, 32 pracowników administracji, 36 pielęgniarek, 58 sanitariuszy i salowych, 5 sekretarzy medycznych, 4 pracowników socjalnych, 15 terapeutów zajęciowych, 99 pracowników ochrony i 7 pracowników gospodarczych lub konserwatorów.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra, liczebność poszczególnych kategorii personelu - przypadających na 10 pacjentów - wynosi co najmniej: 1 psychiatra, 6 psychologów, 14 pielęgniarek, 7 terapeutów zajęciowych. Przy 50 pacjentach ośrodek powinien zatem zatrudniać: 5 psychiatrów, 30 psychologów, 70 pielęgniarek, 35 terapeutów zajęciowych.

Dyrektor miał im powiedzieć „nie mają tutaj żadnych praw”

Wizytatorzy przeprowadzili rozmowy z 37 pacjentami ośrodka – w warunkach uniemożliwiających zapoznanie się z ich treścią przez pracowników ochrony, ale w zasięgu ich wzroku.

Niektórzy pacjenci kwestionowali konstytucyjność ustawy i zasadność swojej izolacji.
Opowiadali się za możliwością uzyskiwania przepustek. Były dwa przypadki wniosków do sądu o przepustkę w celu spotkania się z ciężko chorym bliskim lub udziału w pogrzebie ojca. Sąd nie zgodził się na to z „braku podstawy prawnej”.

Pacjenci podali, że tylko raz udało im się spotkać z dyrektorem ośrodka, który miał im wtedy powiedzieć, iż „nie mają tutaj żadnych praw”. Niezadowolenie wzbudziła jego decyzja zakazująca zakupów z własnych środków finansowych. Było to powodem zbiorowej głodówki pacjentów, którzy wskazywali na odpowiedzialność zbiorową za przewinienia dwóch osób. Po rozmowach z pacjentami dyrektor zapewnił o ponownym umożliwieniu zakupów, których nowa forma ma zostać dopiero ustalona.

Wszyscy pacjenci mają własne pieniądze, pochodzące ze świadczeń emerytalno–rentowych lub zapomóg celowych.
Według pacjentów, zasady widzeń nie sprzyjają podtrzymywaniu kontaktu z rodziną. W trakcie widzenia, które trwa do 2 godzin, pracownik ochrony przebywa w pokoju widzeń; nie pozwala np. na kontakt fizyczny z osobami z zewnątrz. Dziecku jednemu z pacjentów odebrano przywieziony tort i baloniki.
Zarzuty dotyczyły też krótkiego czasu spaceru - 1 godzina dziennie (w święta i weekendy – 1,5 godziny).
W ośrodku stosuje się kary w postaci zabierania telefonów komórkowych, czajników, uniemożliwienia korzystania z zajęć sportowych, e-kiosku oraz zakazu realizowania zakupów. Pacjent nie jest informowany, na jaki czas go ukarano.
Pacjenci twierdzili, że rozmowy z telefonu dostępnego na oddziale są nagrywane; jeden wskazał, iż rozmowa została mu przerwana. Skargi pacjentów dotyczyły również zasad korzystania z prywatnych telefonów komórkowych, z których rozmowy mogą być toczone wyłącznie w sali pacjenta.
Listy do pacjentów podlegają kontroli pielęgniarki koordynującej. Korespondencja nie może podlegać takiej kontroli, gdyż ustawa tego nie przewiduje.
Pacjenci narzekali też na personel ośrodka. Twierdzili m.in., że czują się przez nich osaczeni, gdyż chodzą za nimi „krok w krok” - mimo że wszystkie pomieszczenia są monitorowane. Zgłaszali obawy, że personel może nagrywać ich zachowania na telefony komórkowe.

Rekomendacje z wizytacji

- zaleca się przegląd regulaminów wewnętrznych ośrodka. Nie mogą one ograniczać praw wynikających z Konstytucji, jeżeli nie przewiduje tego ustawa;
- wszystkie kamery w ośrodku powinny mieć możliwość nagrywania także i dźwięku. Ułatwiłoby to weryfikację zarzutów pacjentów wobec personelu oraz siebie nawzajem. Zaleca się zwłaszcza rejestrację fonii podczas stosowania środków przymusu bezpośredniego;
- należy bezwzględnie przestrzegać przepisu ustawy o krótkotrwałym częściowym albo całkowitym uwolnieniu osoby od pasów lub kaftana bezpieczeństwa - nie rzadziej niż co 4 godziny;
- w trakcie spotkania pełnomocnika z pacjentem w sali widzeń kamery powinny być przesłaniane. Do tych spotkań powinno dochodzić w oddzielnym pomieszczeniu - bez nadzoru kamer i obecności funkcjonariuszy ochrony którzy pozostawaliby przed wejściem lub w dyżurce;
- nie powinno być różnic pod względem różnych aspektów życia między poszczególnymi oddziałami ośrodka. Na jednym pacjenci mogą np. spożywać posiłki w swojej sali, co na innych oddziałach jest niemożliwe;
należy kontynuować działania w celu umieszczenia osób chorych psychicznie w szpitalu psychiatrycznym. Ośrodek nie jest dla nich właściwym miejscem;
- warto ponownie rozważyć możliwość wydłużenia pobytu pacjentów na świeżym powietrzu. Mógłby on być zdecydowanie dłuższy w soboty i niedziele, kiedy terapie nie są prowadzone;
- warto rozważyć zapewnienie pacjentom możliwość korzystania z własnych laptopów (bez internetu) i dostępu do komunikatora Skype pod nadzorem;
należy ocenić, czy aktualna liczba personelu ośrodku jest odpowiednia - w kontekście rozporządzenia Ministra Zdrowia i faktycznych potrzeb;
- zaleca się takie zorganizowanie depozytu, aby pacjenci mogli oddawać do niego swoje rzeczy. Dziś trzymają je w pokojach, gdzie szafek jest niewiele;
- należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ws. udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom oraz sporządzania ich kopii;
- zaleca się wyznaczenie dnia przyjmowania pacjentów przez dyrektora ośrodka na rozmowy indywidualne.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wizytacja-rpo-w-gostyninie

autor/źródło: Piotr Mrówka

Napisz komentarz

Komentarze

Beti, 21 grudnia 2018
To że Pan Dyrektor KOZZD GOSTYNIN R. W. jest bez karny i ustala własne prawa w Ośrodku to żadna tajemnica bo dyrektor się wcale z tym nie kryje. Wręcz przeciwnie głośno i wyraźnie mówi że takie prawa mu dano jako dyrektorowi i nie musi się nikomu spowiadać. Jednemu "pacjentowi" zabrał telefon i ten założył głodówkę, jak zemdlał to połączono mu kroplowce. Ten dalej głoduje to Pan dyrektor postanowił Go wywieźć do wieziennego szpitala w Łodzi, ale tam chłopa nie przyjęli bo wyraźnie powiedzieli, że to jest szpital dla więźniów, a nie dla ludzi wolnych i musieli przywieźć "pacjenta" spowrotem do Ośrodka KOZZD GOSTYNIN. Założył temu "pacjentowi" sprawę w Sądzie Gostynin za to że nie chce przerwać głodówki. Pan Dyrektor Ośrodka Gostynin ma szeroki wachlarz możliwości który podam kolejnym razem. Czy Pan Dyrektor ma kompleksy i próbuje się dowartosciowac kosztem osób, którym został zabrany jakikolwiek sposób obrony? I kto tu jest BESTIĄ???
Beti, 14 grudnia 2018
Odpowiadam :Sapiens, nie homo. Jestem człowiekiem z ludzkimi przymiotami i nie bronię nikogo. Jak już to obnażam tylko sposób zachowania ludzi co uważają się za bardzo dobrych mądrych i że swoje obowiązki wykonują w należyty sposób z Dyrektorem na czele. Po 1)- osoba taka jak Pan Trynkiewicz dla którego został ten Ośrodek utworzony jest gwiazdą uwielbiana przez dyrektora, a przecież to jego czyny były bestialskie. Takich jak Pan Trynkiewicz jest 4 czy 5, a inni są chorzy psychicznie. Jeszcze inni co tam siedzą nie mają nic wspólnego z morderstwem, pedofilją czy molestowaniem seksualnym. A traktowanie tych osób w nie ludzki sposób przez pracowników tego Ośrodka świadczy o tym, że jeśli człowiek dostanie wolną rękę i czuję się bezkarny z władzą nad innymi to staje się bestią. Po 2) ci ludzie odbyli wyrok i to są wolni ludzie tylko sąd, a raczej dyrektorzy więzienia uznają, że możesz popełnić czyn zabroniony, a sąd przyklepuje i kieruje do Ośrodka KOZZD GOSTYNIN. To jeśli wszyscy, którzy są teraz odpowiedzialni za tych ludzi nie powinni dać dobry przykład.? Jeśli ich traktują jak śmieci, obdzieraja z resztek godności ludzkiej, to czego mogą tych ludzi nauczyć. Np ; idą na widzenie są dokładnie sprawdzani przez strażników. Na sali widzeń są obecnie 3 kamery i cały czas siedzi strażnik. Nie moźna usiąść blisko takiej osoby. Można podać rękę. A po skończonych odwiedzinach biorą pacjenta do łaźni i musi się rozebrać do naga. Zdjąć slipy i oglądają Go wszyscy. Czemu to służy !??? Gdyby się nie rozebrał to wpada 3/4 strażników i go rozbiorą, a nawet mogą wziąć w pasy i do izolatki. Czy to jest dobre zachowanie? Mówimy o osobach, które odsiedzialy kary. Niektórzy pracowali na wolności już po odbyciu kary. Założyli rodziny, wzięli pożyczki założyli firmę. Starali się być dobrymi ludźmi i obywatelami. Teraz siedzą w Gostyninie kredyt nie splacany, dług rośnie i perspektyw na wyjście brak. Żony i dzieci tęsknią. Za to mają brak traktowania ludzkiego bo ci co nad nimi maja zachowania zwierzęce. A to za takie przesłanki tam się zamyka.
Sapiens, nie homo, 10 grudnia 2018
Beti, Barbara, kim Ty kobieto(?) jesteś, że tak bronisz tych ludzi. Większość społeczeństwa chętnie skazałaby ich na śmierć albo trwałe kalectwo a nie na odsiadkę w ośrodku z konsolą.
Popularny: 1500 odsłonInformacje9 maja 2018, 13:31,

Mistrzostwa Powiatu w czwórboju lekkoatletycznym

W środę, 9 maja 2018 r. na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie rozegrano zawody szkolne czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców szkół podstawowych – rocznik 2005 i młodsi.Rywalizacja w czwórboju to połączenie konkurencji biegu na 60 metrów, skoku w dal i rzucie piłeczką palantową oraz biegu 600 metrów dziewcząt i 1000 metrów chłopców. Klasyfikacja odbywa się zarówno indywidualnie jak i drużynowo.

Zawody zorganizował Gostyniński Szkolny Związek Sportowy oraz MOSiR Gostynin.

WYNIKI:

DZIEWCZĘTA – DRUŻYNOWO:

1. SP nr 3 Gostynin 888 pkt (Agata Krzywoszonek, Zuzanna Bombała, Julia Grobelska, Wiktoria Brzezińska, Marcelina Wasiak, Katarzyna Korpowska, opiekun Iwona Markus)

2. SP Emilianów 706 pkt (Roksana Ambroziak, Maria Gapińska, Nikola Wiśniewska, Maja Fijałkowska, Katarzyna Konarska, Aleksandra Węclewska, opiekun Monika Tyszkiewicz)

Przeczytaj też: Piłkarki z Lucienia najlepsze w halowych Mistrzostwach Powiatu [ZDJĘCIA+WYNIKI]

3. SP 1 Gostynin 634 pkt (Paulina Winkowska, Katarzyna Sabalska, Oliwia Zgierska, Zuzanna Petz, Natalia Kalwasińska, Natalia Augustyniak, opiekun Małgorzata Lińska)

4. SP Pacyna 632 pkt (Magdalena Ciechomska, Weronika Rembowska, Natalia Rzepnikowska, Klaudia Miętkiewicz, Karolina Gajewska, Izabela Kowalska, Paulina Żmudzińska)

5. SP Solec 594 pkt (Daria Kaska, Wiktoria Tomaszewska, Nikola Zalewska, Agata Pawlak, Julia Zabłotowicz)

CHŁOPCY – DRUŻYNOWO:

1. SP Pacyna 828 pkt (Wojtek Jakubik, Kacper Łasica, Mateusz Urbański, Marcel Jarosiński, Szymon Matuszak, Mateusz Witczek, Jakub Dylik; opiekun Ewa Różycka)

2. SP 3 Gostynin 789 pkt (Jakub Korpowski, Bartosz Naczmański, Krystian Różycki, Jan Niedzielski, Jędrzej Zalewski, opiekun Marek Michalak)

3. SP 1 Gostynin 675 pkt (Igor Solarski, Kacper Kierzkowski, Szymon Leśniewski, Jakub Bugdał, Mateusz Tomczak, opiekun Beata Kujawa)

4. SP Solec 569 pkt (Michał Cichocki, Adam Dołęgowski, Patryk Ignaczak, Adrian Sarniak, Bartosz Kryska, Krystian Sadowski)

5. SP Emilianów 348 pkt (Hubert Lewandowski, Jan Rękawiecki, Filip Karwowski, Alan Walczak, Kacper Kuliński, Oskar Rowiński, opiekun Monika Tyszkiewicz)

INDYWIDUALNIE – dziewczęta:

1. Wiktoria Brzezińska (SP 3)

2. Zuzanna Petz (SP 1)

3. Zuzanna Bombała (SP 3)

4. Katarzyna Konarska (SP Emilianów)

5. Magdalena Ciechomska (SP Pacyna)

6. Katarzyna Korpowska (SP 3)

INDYWIDUALNIE – chłopcy:

1. Wojtek Jakubik (SP Pacyna)

2. Igor Solarski (SP 1)

3. Jakub Korpowski (SP 3)

4. Kacper Łasica (SP Pacyna)

5. Jakub Wysocki (SP 3)

6. Adrian Sarniak (SP Solec)

autor/źródło: Piotr Mrówka

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie