Informacje19 maja, 15:22,

Samorząd Mazowsza wesprze 5 NGO z subregionu płockiego. W tym jedno z gm. Pacyna

Samorząd Mazowsza wesprze 5 NGO z subregionu płockiego. W tym jedno z gm. Pacyna

Udostępnij 2
W ramach pierwszego konkursu organizacje mogły ubiegać o wsparcie przedsięwzięć  dotyczących  promowania produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych

Będą uczyć o lokalnych tradycjach, zapraszać na warsztaty gotowania i zielarskie, ale też pokazywać rolę pszczół w ekosystemie. Zarząd Mazowsza właśnie rozstrzygnął dwa konkursy ofert dla organizacji pozarządowych – jeden dotyczący promowania mazowieckich produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych, a drugi – rolnictwa ekologicznego, w tym upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. W sumie, w dwóch konkursach wsparcie o łącznej wartości blisko 430 tys. zł trafi do 37 mazowieckich organizacji, w tym do 5 z subregionu płockiego.– Doceniamy organizacje pozarządowe. Chcemy je wspierać w ich codziennej działalności. Wiemy, że nawet takie nieduże granty pozwalają im prężnie działać, inicjować przedsięwzięcia angażujące mieszkańców. W tym roku pomożemy 37 organizacjom, które przygotowały najlepsze projekty prezentujące lokalną mazowiecką kuchnię, a także pokazujące rolę pszczół, nie tylko w rolnictwie ekologicznym – podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

W ramach pierwszego konkursu organizacje mogły ubiegać o wsparcie przedsięwzięć  dotyczących  promowania produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w ramach idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Na ten konkurs wpłynęło 86 wniosków. W sumie wsparcie trafi do 30 organizacji pozarządowych. Jego łączna wartość to blisko 270 tys. zł. Na realizację autorskiego przedsięwzięcia można było zdobyć do 10 tys. zł.

Z kolei wsparcie w konkursie ofert dotyczącym propagowania rolnictwa ekologicznego, w tym upowszechnienia roli pszczół w środowisku naturalnym ubiegało się 39 ofert. W sumie dofinansowanych zostanie 17 przedsięwzięć.  Wartość wsparcia wszystkich to blisko 160 tys. zł.

LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych

  

Nazwa oferenta/oferentów

Tytuł zadania publicznego

Kwota dotacji

Powiat

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Sokół" w Bodzanowie

"Smaki Ziemi Bodzanowskiej"

10 000,00

płocki

Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju "Malowany Młyn"

Wigilijne smaki gminy Pacyna

10 000,00

gostyniński

Koło Gospodyń Wiejskich "Wesołe Babeczki"

Tradycje kulinarne Borowic

8 500,00

płocki

Stowarzyszenie "NASZE LIPIANKI"

"Wiem co jem - III edycja"

7 200,00

płocki

 LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym

Nazwa oferenta/oferentów

Tytuł zadania publicznego

Kwota dotacji

Powiat

Fundacja "Mocni Mocą Nadziei"

Ekologiczne rolnictwo a rola pszczół - świadome rolnictwo

10 000,00

sierpecki

 

 

 

 

 

 

 

autor/źródło: Urząd Marszałkowski w Warszawie

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie