Popularny: 2700 odsłonInformacje11 lutego 2018, 12:13,

Śledztwo dotyczące Term Gostynińskich przedłużone

Śledztwo dotyczące Term Gostynińskich przedłużone

Prokuratura Regionalna w Łodzi postanowiła przedłużyć śledztwo dotyczące nieprawidłowości jakie powstały przy realizacji inwestycji Termy Gostynińskie. Chodzi o 7,6 mln zł jakie Honorowy Prezes GWS, Włodzimierz Śniecikowski wypłacił spółce Termy Gostynińskie za koncepcję i projekt architektoniczny, do którego jak już wiemy miasto Gostynin nie ma nawet praw autorskich. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli było to działanie niegospodarne.

Przewiń w dół aby czytać dalejŚledztwo dotyczące Term Gostynińskich nadal pozostaje w toku. Dotychczas pozostaje ono postępowaniem  „w sprawie”. Z uwagi na tajemnicę śledztwa i jego aktualny etap,  brak jest możliwości udzielenia szczegółowych informacji co do ustaleń poczynionych w tej sprawie  przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi.

Wskazać można jedynie, iż w ostatnim czasie zlecono biegłym wydanie opinii dotyczącej zaprojektowania i budowy obiektu pod nazwą Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku – Termy Gostynińskie, Po uzyskaniu przedmiotowej opinii podjęte zostaną stosowne decyzje co do dalszego biegu prowadzonego śledztwa. 

 W/w śledztwo zostało przedłużone do 9 sierpnia 2018 roku - tłumaczy  w zastępstwie Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej w Łodzi Barbara Gawęcka .

Przypomnijmy, na początku 2013 roku ABW, NIK i gostynińskie koło Platformy Obywatelskiej złożyły do prokuratury zawiadomienia dotyczące podejrzenia nieprawidłowości w procesie przygotowań do budowy Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku. Chodziło m.in. o przekazanie spółce Termy Gostynińskie kwoty ponad 7,6 mln zł, mimo że inwestycja nie była realizowana zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Wg zawiadamiających ta sytuacja naraziła miasto Gostynin na duże straty.

W kwietniu 2014 roku Prokuratura Okręgowa w Płocku umorzyła śledztwo wobec braku znamion czynu zabronionego tzn. wobec niestwierdzenia przestępstwa. Była to decyzja nieprawomocna i w wyniku zażalenia jakie wniosła Najwyższa Izba Kontroli, Sąd Okręgowy w Płocku prawomocnym postanowieniem nakazał Prokuraturze Okręgowej w Płocku wznowienie śledztwa. Jednocześnie sąd wskazał czynności jakie Prokuratura nie wykonała w prowadzonym dotychczas śledztwie.

W toku śledztwa prokurator zwrócił się do biegłych o wydanie 3 opinii: z zakresu szacowania nieruchomości, z zakresu zamówień publicznych oraz z zakresu budownictwa - tłumaczy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Iwona Śmigielska-Kowalska.

Materiał dowodowy został już zebrany. Obecnie prokurator analizuje nadesłane opinie i inne dowody, które były przedmiotem uzupełnienia postępowania w kontekście całości materiału. Decyzja merytoryczna zostanie podjęta w najbliższym czasie - tłumaczyła wówczas rzecznik Prokuratury.

Burmistrz Kalinowski też zawiadamia Prokuraturę

Burmistrz Paweł Kalinowski poinformował o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego Burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego. Jak tłumaczył, zawiadomienie dotyczy nieprawidłowości przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”.

Jednak burmistrza czekał zimny prysznic płynący z Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Nic to zawiadomienie nie wniosło nowego, zostało jedynie dołączone do bardzo obszernych materiałów prowadzonego już śledztwa - informowała wówczas rzecznik Prokuratury Iwona Śmigielska-Kowalska

Ponowne umorzenie śledztwa

Prokuratura Okręgowa w Płocku w kwietniu 2016 roku ponownie umarza śledztwo dotyczące niegospodarności w wysokości nie mniejszej niż 7,6 mln zł przy realizacji inwestycji pt. "Termy Gostynińskie".

Włodzimierz Śniecikowski jako burmistrz wybierany w wyborach samorządowych nie był zobowiązany do posiadania wiedzy w zakresie prowadzenia wszelkich działań przy inwestycji. Odpowiedzialność ta spoczywała na komórkach mu podległych. - informowała wówczas nasz portal rzecznik Iwona Śmigielska-Kowalska.

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie jak odbyła się również w kwietniu 2016 roku, reprezentujący stanowisko burmistrza Pawła Kalinowskiego, prawnik Urzędu Miasta Tomasz Stefaniak poinformował, że Gmina Miasta Gostynina nie wniesie subsydiarnego aktu oskarżenia do sądu właściwego na decyzję Prokuratury.

Z dużej chmury mały deszcz

Mimo iż decyzja o umorzeniu śledztwa zapadła już po zmianach w Prokuraturze Krajowej, Prokuratorem Generalnym został Zbigniew Ziobro to jednak nie dochodzi do żadnych zmian decyzji odnośnie unieważnienia umorzenia lub postawienia zarzutów odpowiedzialnym osobom za nieprawidłowości. Mimo iż uprawnienia jakie posiada obecnie Prokurator Generalny dają mu takie możliwości.

To miało być prawdziwe pokazanie siły - burmistrz Paweł Kalinowski pod koniec maja 2016 roku informuje mieszkańców Gostynina na swoim profilu społecznościowym o złożeniu zażalenia na umorzenie śledztwa w sprawie Term Gostynińskich i ...i to zażalenie zostało według Prokuratury Okręgowej w Płocku uznane za nieważne. Prokuratura uznała, że burmistrz Paweł Kalinowski według trybu ogólnego powinien wnieść subsydiarny aktu oskarżenia do sądu właściwego, a nie zażalenie jak to uczynił.

Opinia Najwyższej Izby Kontroli

Postanowienie Prokuratury Okręgowej w Płocku o umorzeniu śledztwa sygn. V Ds. 54/14/S z dnia 8 kwietnia 2016 r. jest drugim postanowieniem o umorzeniu wydanym przez Prokuraturę w ww. sprawie. Z uwagi na powyższe ma zastosowanie art. 330 § 2 Kodeksu postępowania karnego, który stanowi "jeżeli organ prowadzący postępowanie nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia. W takim przypadku pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 i 1a, może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1 - o czym należy go pouczyć".

Podsumowując, jedynie adwokat lub radca prawny występujący jako pełnomocnik pokrzywdzonego, tj. Gminy Miasta Gostynin, mógł wnieść do sądu subsydiarny aktu oskarżenia. - wyjaśnia Najwyższa Izba Kontroli.

Gminę Miasta Gostynina może reprezentować wedle posiadanych uprawnień tylko Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski.

Interwencję w sprawie wznowienia śledztwa

Burmistrz Paweł Kalinowski 21 kwietnia 2016 roku wysyła pismo do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry w którym prosi o uchylenie postanowienia Prokuratora Okręgowego w Płocku z dnia 8 kwietnia 2016 roku  w przedmiocie umorzenia śledztwa dotyczącego nieprawidłowości związanych z Termami Gostynińskimi. Prokuratura Krajowa zgodnie z właściwością pismo burmistrza kieruje do Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Prokuratura Regionalna w Łodzi odpowiadając Burmistrzowi Gostynina zauważa, iż "przedmiotowe orzeczenie, w świetle unormowania zawartego art. 330 § 2 kpk, jest prawomocne. (...). W tym stanie rzeczy pokrzywdzony (Gmina Miasta Gostynina) może wnieść akt oskarżenia". Jak wiemy takiego subsydiarnego aktu oskarżenia burmistrz Paweł Kalinowski nie wniósł.

W dniu 27 czerwca 2016 roku burmistrz Paweł Kalinowski ponownie zwraca się do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, tym razem z wnioskiem pokrzywdzonego o podjęcie umorzonego postępowania. Prokuratura Krajowa wniosek kieruje do Prokuratury Regionalnej w Łodzi zaznaczając, iż "brak jest podstaw do podjęcia zawnioskowanych w korespondencji działań na szczeblu prokuratury Krajowej". Prokuratura Regionalna w Łodzi przesyła korespondencję burmistrza Pawła Kalinowskiego do Prokuratury Okręgowej w Płocku. Ta stwierdza, że wniosek burmistrza nie został uwzględniony, ponieważ podnoszone w nim okoliczności nie zawierają nowych informacji, które by nie były znane organowi prowadzącemu postępowanie w momencie podejmowania decyzji merytorycznej o umorzeniu śledztwa.

Radna  Agnieszka Korajczyk - Szyperska w 2015 roku wysyła pismo do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym pisze - "Wyjaśnienie tej sprawy i pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które do niegospodarności doprowadziły jest dla wielu mieszkańców Gostynina nadal bardzo ważne. Odnosimy jednak wrażenie, że upływ czasu działa na korzyść osób zamieszanych w sprawę niegospodarności. Co więcej osoby, które wskazane zostały przez Najwyższą Izbę Kontroli w raporcie nadal pracują w Urzędzie Miasta Gostynina i odpowiedzialne są za finanse miasta.

Gostynin w chwili obecnej spłaca zobowiązania m.in. wobec projektodawców, prawników, inżyniera kontraktu. Zatem proszę o zainteresowanie się naszym lokalnym problemem, zmobilizowanie Burmistrza Miasta Gostynina do działania w tej sprawie i spowodowanie aby osoby, które do niegospodarności doprowadziły poniosły karę za swoje działania. Jednocześnie proszę o przekazanie sprawy instytucjom, które skontrolują prawidłowość przebiegu śledztwa.”

W odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta czytamy: „podejmując interwencję w przedstawionej sprawie kopię nadesłanego listu wraz z załączoną do niego dokumentacją przekazaliśmy do prokuratury Regionalnej w Łodzi…”.

Natomiast Zastępca Dyrektora Departamentu Przygotowawczego z Prokuratury Krajowej poinformował radną Agnieszkę Korajczyk - Szyperską, że ”akta przedmiotowego postępowania zostały poddane kontroli…” Wg informacji uzyskanych od dyr. Sebastiana Chmielewskiego analiza akt postępowania pozwoliła na stwierdzenie niezasadności postanowienia o umorzeniu śledztwa sygn.. V Ds 54/14 w części dotyczącej przestępstwa z art. 296 & 1 i 3 kk. W związku z tym akta zostały przekazane do Prokuratury Regionalnej, gdzie śledztwo zostało podjęte.

Źródło foto: tvn24.pl


Napisz komentarz

Komentarze

ale...., 15 lutego 2018
Po 9. sierpnia przedłużą do 100. rocznicy odzyskania niepodległości,czyli do 11. listopada,jak przypuszczam.To prawdopodobna forma uczczenia Niepodległości i 15 rocznicy wszczęcia śledztwa.
mieszkaniec, 13 lutego 2018
Nie piszcie o tym człowieku bo to wstyd dla nas.Prywata tego chłopa spowodowała że Miasto umiera.Identycznie są winni ta głupia grupa radnych która popierała tego szaleńca
emeryt, 12 lutego 2018
"dobra zmiana" nie rusza swojego "zaplecza". W koncu ludzie tego pana swietowali wybor nowego burmistrza i juz to zasluguje na wdziecznosc "dobrej zmiany".
Popularny: 800 odsłonInformacje11 lutego 2018, 11:11,

Remis Mazura z juniorami Wisły. Zadebiutowali nowi piłkarze

W sobotę, 10 lutego 2018 r. seniorzy Mazura Gostynin rozegrali pierwszą grę kontrolną w ramach przygotowań do rundy wiosennej sezonu 2017/18 w IV Lidze Mazowieckiej. W zespole Mazura zadebiutowali trzej doświadczeni gracze, jeden z nich w karierze ma występy na boiskach pierwszoligowych.

Przewiń w dół aby czytać dalej


Rywalem podopiecznych trenera Waldemara Figurskiego w pierwszym grze kontrolnej w 2018 roku byli juniorzy Wisły Płock U-19, grający w Centralnej Lidze Juniorów. Mecz dla obu zespołów był przetarciem i sprawdzeniem aktualnej kondycji i formy na początkowym etapie przygotowań.

Pierwsza bramka dla gostynińskiej drużyny padła w 29 minucie po rzucie karnym. Do piłki podszedł ten który był faulowany, czyli Jarosław Kułaga i pewnym strzałem wyprowadził Mazur na prowadzenie.

W drugiej połowie gospodarze – juniorzy Wisły – wyrównali w 54 minucie po wykończeniu kontrataku lewą stroną boiska.

Mazur z dobrej strony pokazał się po raz pierwszy w tym roku na pełnowymiarowym boisku a trener Waldemar Figurski z zadowoleniem ocenił obecną formę na początkowym okresie przygotowań.

W barwach Mazura zadebiutowali zgłoszeni już do kadry na rundę wiosenną trzej doświadczeni zawodnicy: Damian Skumórski, Piotr Stępniak oraz Marcin Chyczewski.

Pierwszy z nich – Damian Skumórski – to 26-letni wychowanek Wisły Płock, środkowy obrońca. Ostatni sezon spędził w czwartoligowych Błękitnych Raciąż. To najbardziej doświadczony piłkarz a w swoim „piłkarskim cv” ma występy w piłkarskiej I Lidze w barwach Wisły Płock. Wysoki (185 cm) i silny zawodnik ma wzmocnić defensywę gostynińskiego zespołu.

Drugi zawodnik - Piotr Stępniak – to wychowanek Mazowsza Płock, mający w swojej karierze występy także w Wiśle Płock oraz MKS Polonii Warszawa. 21-letni obrońca spędził rundę jesienną 2017/18 na wypożyczeniu w Liderze Włocławek – trzeciej drużynie w tabeli IV Ligi Kujawsko-Pomorskiej, gdzie był podstawowym zawodnikiem w składzie. Z Włocławka trafił do Mazura Gostynin.

Trzeci zawodnik – Marcin Chyczewski – to wysoki i silny napastnik, wychowanek Sony Nowe Miasto (Liga Okręgowa Ciechanowsko-Ostrołęcka), który ostatnią rundę jesienną spędził w Błękitnych Raciąż w IV Lidze Mazowieckiej. Ma być wzmocnieniem siły ofensywnej Mazura.

Wszyscy trzej zawodnicy do Mazura pozyskani zostali dzięki zaangażowaniu sponsora klubu – Izolbet Sp. z o.o. Kazimierza Majchrzaka.

Ponadto do treningów powrócili znani już kibicom Mazura Gostynin z gry w Lidze Okręgowej sezonu 2016/17 napastnik Jakub Kustra – najskuteczniejszy strzelec gostynińskiego zespołu w Lidze Okręgowej – oraz obrońca Łukasz Kiełbasa.

Zawodnicy pod kierunkiem trenera Waldemara Figurskiego trenują trzy razy w tygodniu na boisku Orlik oraz hali sportowej w Gostyninie.

Kolejna gra kontrolna zaplanowana została na 17 lutego na Stadionie Miejskim w Łowiczu a rywalem będzie Pelikan II Łowicz (IV Liga Łódzka).

Wisła Płock U-19 (Centralna Liga Juniorów) – Mazur Gostynin 1:1

Bramki: 54' Oliwier Osmański – 29' Jarosław Kułaga

Mazur rozpoczął w składzie: Adrian Rak – Jarosław Kułaga, Konrad Popławski, Piotr Dutkiewicz, Michał Matecki – Eryk Przybylski, Bartłomiej Dębicki, Mateusz Ostrowski, Damian Surmak – Rafał Wilamowski, Jakub Kustra; trener: Waldemar Figurski

Zagrali także: Bartosz Tomczak, Hubert Borowy, Damian Skumórski, Piotr Stępniak, Marcin Chyczewski, Łukasz Kiełbasa, Kasjan Klimkiewicz, Bartosz Dutkiewicz, Bartosz Wiśniewski


Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie