Popularny: 900 odsłonInformacje31 sierpnia, 09:57,

Służba wzywa! W powiecie gostynińskim rusza kwalifikacja wojskowa

Służba wzywa! W powiecie gostynińskim rusza kwalifikacja wojskowa
foto: źródło: UG Slawno

Harmonogram kwalifikacji wojskowej w poszczególnych gminach

Kwalifikacja wojskowa w roku 2021 na terenie Powiatu Gostynińskiego odbywać się będzie w okresie od 6 września do 16 września 2021 r.O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Gostyninie. Jej siedzibą jest budynek Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, ul. 18 Stycznia nr 2.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Kogo dotyczy ten obowiązek?

  1. mężczyzn urodzonych w 2002 r.

  2. mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

  3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

  4. kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

  1. TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WEDŁUG GMIN: 

LP

NAZWA GMINY  LICZBA DNI

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

 

1

Miasto Gostynin

06,07,08.09.2021 r.

 

2

Gmina Gostynin

09,10,13.09.2021 r.

 

3

Miasto i Gmina

Sanniki

13,14.09.2021 r.

 

4

Gmina Pacyna

14.09.2021 r.

 

5

Gmina Szczawin

Kościelny

 

15.09.2021 r.

 

kobiety

16.09.2021 r.

 

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

- posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji  lekarskiej;

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie  świadectwa ukończenia szkoły,

- prawo jazdy [o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada],

- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli  stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

Kwalifikacja wojskowa polega na:

  • założeniu ewidencji wojskowej,

  • ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej,

  • wydaniu książeczki wojskowej,

Po kwalifikacji wojskowej ochotniczo można zgłosić akces do służby wojskowej w myśl kampanii „Zostań Żołnierzem RP”.

Komisja lekarska po badaniu, przeprowadzeniu wywiadu i wglądu w dokumenty, stwierdza zdolność do służby wojskowej, nadając jedną z kategorii zdolności do służby wojskowej:

A – zdolny do służby wojskowej. Ta kategoria oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej;

B – czasowo niezdolny do służby wojskowej. Ta kategoria oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;

D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyłączeniem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

autor/źródło: Powiatowa Komisja Lekarska w Gostyninie

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie