Popularny: 2100 odsłonInformacje20 sierpnia 2021, 12:53,

Trzy zabytki z powiatu gostynińskiego z dofinansowaniem i certyfikatem „Cenny zabytek Mazowsza”

Trzy zabytki z powiatu gostynińskiego z dofinansowaniem i certyfikatem „Cenny zabytek Mazowsza”

180 000 złotych dofinansowania na remont 3 zabytków w powiecie gostynińskim

W tym roku na remonty i konserwacje mazowieckich zabytków samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 12 mln zł. W sumie uda się wyremontować aż 154 obiekty, z czego 25 w regionie płockim. Z beneficjentami spotkał się dziś marszałek Adam Struzik i wręczył im certyfikaty „Cenny zabytek Mazowsza”.Na liście zabytków, które otrzymają dofinansowanie znalazły się trzy zadania z terenu powiatu gostynińskiego: remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie – I etap, odtworzenie drzwi wejściowych do nawy bocznej Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku oraz Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianego wyposażenia prezbiterium:  ołtarza głównego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Suserzu.

Tegoroczny nabór cieszył się rekordowo dużym zainteresowaniem. Do urzędu marszałkowskiego wpłynęło aż 198 wniosków na łączną kwotę ponad 27 mln zł. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 166 z nich. Najwięcej wniosków zostało złożonych przez parafie oraz samorządy. Ostatecznie dofinansowanie otrzymały aż 154 obiekty z całego Mazowsza.

Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza znalazło się 25 obiektów z powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Łączna wartość dotacji z budżetu Mazowsza na zabytki z tych regionów to ponad 1,7 mln zł. Wśród zadań znalazły się, m.in. remonty elewacji, remont więźby dachowej oraz prace konserwatorskie polichromii.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik władze Mazowsza widzą ogromny sens tego typu inwestycji. – Blisko 200 wniosków z prośbami o dotacje na łącznie 27 mln zł – te liczby potwierdzają, że wciąż jest wiele do zrobienia, ale też jest chęć do pracy i zaangażowanie właścicieli obiektów. Tylko w tym roku ponad 12 mln zł z budżetu Mazowsza trafi na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane w 154 zabytkowych obiektach. To jest nasze bezcenne dziedzictwo kulturowe, które jako Mazowszanie, jako ludzie szanujący kulturę, tradycję naszego regionu powinniśmy chronić, z myślą o potomnych – dodaje marszałek.

Dzięki dotacji z budżetu województwa uda się odnowić ambonę z końca XIX w. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Rębowie. Jak podkreśla ks. Rafał Bednarczyk, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Rębowie te prace nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie urzędu marszałkowskiego – Dotacja to mniej więcej połowa kwoty, jakiej potrzebowaliśmy na przeprowadzenie prac. Chcemy przywrócić dawny wygląd ambony. I jest to już kolejny z najważniejszych elementów sakralnych w naszym kościele, który odnawiamy. To wielkie świadectwo naszej wiary, ale też wyraz troski o zachowanie świątyni dla potomnych.

Z kolei w Bazylice Katedralnej w Płocku, dzięki wsparciu z Mazowsza uda się przeprowadzić prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianego wyposażenia świątyni. Tym razem odnowione zostaną stalle kanonickie.

W tym roku środki z budżetu Mazowsza można było pozyskać m.in. na wykonanie dokumentacji, na podstawie której będą przeprowadzane prace, zabezpieczanie i odnowienie zabytków czy modernizacje różnych instalacji.

Certyfikat „Cenny zabytek Mazowsza” przyznawany jest przez samorząd województwa mazowieckiego. Odznaczone nim zabytki to obiekty, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza oraz mają wyjątkowe dla naszego regionu znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne.

Lista beneficjentów z regionu płockiego z dofinansowaniem z budżetu województwa mazowieckiego

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Gmina Rościszewo

Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem kolorystyki na zabytkowym XVIII w. dworze w Rościszewie

50 000,00 zł

Gmina Łąck

Remont kaplicy pałacowej pw. św. Piotra i Pawła w Łącku

50 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Sikorzu

Wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich polichromii na ścianach i sklepieniach kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Sikorzu – etap II

40 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Nowym Duninowie

Remont konserwatorski wieży wraz z elewacją zachodnią kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowym Duninowie

90 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku

Odtworzenie drzwi wejściowych do nawy bocznej Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku

40 000,00 zł

Opactwo Sióstr Benedyktynek w Sierpcu

Prace konserwatorskie i renowacyjne przy ścianach wewnętrznych nawy głównej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zespołu klasztornego Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu - etap II (końcowy)

80 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzykowie

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym kościoła parafialnego w Dobrzykowie - etap III

30 000,00 zł

Gmina Miasta Gostynina

Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie – I etap

100 000,00 zł

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Suserzu

Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianego wyposażenia prezbiterium:  ołtarza głównego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Suserzu

40 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii wnętrza - konserwacja polichromii sklepienia i ścian w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie - kontynuacja

100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Wyszogrodzie

Remont ścian budynku kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy w Wyszogrodzie: ściany wewnętrzne - etap 2

90 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Hieronima w Sobowie

Remont konstrukcji więźby i wymiana pokrycia wieży kościoła parafialnego pw. Bożego Ciała w Sobowie - kontynuacja

70 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Rębowie

Prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianej, polichromowanej i złoconej ambony w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Rębowie

22 000,00 zł

Diecezja Płocka

Konserwacja elewacji budynku  budynku Muzeum Diecezjalnego 
im. bł. A. J. Nowowiejskiego w Płocku - etap I (konserwacja części skarp)

70 000,00 zł

Anna Żak-Laskowska, Michał Laskowski

Remont Dworu Winnica, gm. Brudzeń Duży

29 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Zygmunta w Płocku

Prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianego wyposażenia Bazyliki Katedralnej w Płocku, etap III – stalle kanonickie cz. I

70 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja w Płocku

Prace konserwatorsko-restauratorskie o charakterze zachowawczym i rekonstrukcja polichromii na filarach w kościele św. Bartłomieja w Płocku

60 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Benedykta w Płocku

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy odnowieniu zabytkowego wnętrza kościoła pw. Św. Benedykta w Płocku-Radziwiu - Etap II

39 000,00 zł

Towarzystwo Naukowe Płockie

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej gotyckiej XV-wiecznej kanonii - siedziby Towarzystwa Naukowego Płockiego w Płocku, etap II

140 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Kobylnikach

Kobylniki, remont konserwatorski elewacji ceglanych, kościół parafialny pw. św. Anny

100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Floriana w Orszymowie

Wykonanie prac konserwatorskich dotyczących konserwacji polichromii sufitowych nawy w Kościele Parafialnym pw. Św. Floriana w Orszymowie

70 000,00 zł

Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Nawiedzenia Świętej Elżbiety przez Najświętszą Marię Pannę w Pepłowie

Wymiana stolarki okiennej w budynku sakralnym parafii pw. Nawiedzenia Świętej Elżbiety przez Najświętszą Marię Pannę w Pepłowie - I etap

100 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie

Malowanie wnętrza w kościele parafialnym w Ciachcinie - etap I

90 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Płocku

Badania, konserwacja i restauracja rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego z ołtarza głównego w kościele pw. Św. Dominika w Płocku

75 000,00 zł

Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP

Instalacja sygnalizacji pożaru SSP w Świątyni Miłosierdzia i Miłości wraz z budynkami klasztoru

100 000,00 zł

autor/źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie / foto: ralf

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie