Popularny: 1100 odsłonInformacje30 stycznia,

Ulica Sienkiewicza będzie miała drogę z prawdziwego zdarzenia? To możliwe

Po uregulowaniu formalności możliwa będzie budowa drogi przy ulicy Henryka Sienkiewicza.

Przewiń w dół aby czytać dalejJak informuje Urząd Miasta, ul.Sienkiewicza jest drogą o statusie drogi gminnej publicznej.  Z posiadanych dokumentów wynika, że w/w ulica w całości usytuowana jest na terenach kolejowych zamkniętych.

Jednocześnie z miejscowego planu zagospodarowania terenu wynika, że możliwa jest budowa równoległej drogi do torów kolejowych w tej części miasta, ale jej przebieg planowany jest po gruntach nie będących własnością miasta.

"Mam nadzieję, że temat trafi na najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju, a radni IdG podejmą odpowiednie wnioski, które rozpoczną całą procedurę, co w efekcie doprowadzi do budowy drogi" - komentuje liderka IdG Agnieszka Korajczyk-Szyperska.


Napisz komentarz

lu_pa, 4 lutego
Podobny temat były przy ,,planowaniu przebudowy" ulicy Kraśnica. Też miałem nadzieję!
Tymotelusz, 2 lutego
Dobrze że masz nadzieje ta zawsze umiera ostatnia, ,,,
Popularny: 1900 odsłonInformacje30 stycznia,

Ruszył nabór do służby w Policji

Ruszył nabór do służby w Policji

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Przewiń w dół aby czytać dalej


Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2018 roku:
- 20 marca 2018 r. – 15 osób
-  2 lipca 2018 r. – 25 osób
- 24 września 2018 r. – 55 osób
- 27 grudnia 2018 r. – 57 osób

w następujących jednostkach:
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu

Komendach Miejskich Policji w:
Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

Komendach Powiatowych Policji w:
Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
- korzystający z pełni praw publicznych
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,
  której gotów jest się podporządkować
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 (parter) we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9 00 - 13 00 (tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64).

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie do służby w Policji
- wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu
  na każdorazowe żądanie pracownika doboru
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku
  pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
- kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów
- pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
  osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:
- dowód osobisty,
- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:
- wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo
  wewnętrzne,
- wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty
  dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego
  zestawu programów nauczania.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:
- tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów
  motorowodnych,
- uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową
  działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,
- prawo jazy kat. „A” lub „C”.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
z siedzibą w RADOMIU
insp. Tomasz Michułka


Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie