Artykuł partnerskiPopularny: 800 odsłon1 sierpnia 2019, 12:04,

Usuwanie amalgamatu – jak robić to zgodnie z prawem?


Udostępnij
Jeszcze do niedawna usuwanie amalgamatu nie było ograniczone krajowymi przepisami

Wypełnienia amalgamatowe stanowiły jeszcze do niedawna miażdżącą większość plomb dentystycznych. Mieszanka ta znana jest od dziesięcioleci, lecz dopiero niedawno baczniej przyjrzano się negatywnym skutkom usuwania amalgamatu do środowiska naturalnego. Pierwszym przepisem regulującym kwestię migracji zanieczyszczeń metali ciężkich było Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z 2017 roku w sprawie rtęci. To ono rozpoczęło szereg przemian prawnych i zmian w gabinetach stomatologicznych.


Co to jest amalgamat i dlaczego jest groźny?

Amalgamat to mieszanka składająca się w ponad 50% z rtęci. Od dziesiątek lat stanowiła najlepsze wypełnienie ubytków zębowych. Rtęć jest jednak mocno toksyczna. Usuwanie amalgamatu do kanalizacji sprawia, że bardzo niebezpieczna forma rtęci dostaje się do wód, co powoduje zagrożenie ekologiczne dla organizmów żywych, w tym także ludzi. Gdy spojrzymy na pojedynczy gabinet dentystyczny, problem utylizacji amalgamatu nie wydaje się taki poważny. Statystyki podają jednak, że rocznie do wód dostaje się około 4 ton amalgamatu ze wszystkich gabinetów stomatologicznych. To olbrzymie obciążenie do ekosystemu.

Separatory amalgamatu – jak działa i kiedy jest niezbędny w gabinecie dentystycznym?

Jeszcze do niedawna usuwanie amalgamatu nie było ograniczone krajowymi przepisami. Jednak od 1 stycznia 2019 r. w życie weszło obostrzenie Ministerstwa Zdrowia, które jasno nakłada obowiązek posiadania separatora amalgamatu przez wszystkie jednostki, które nakładają plomby amalgamatowe oraz usuwają je u swoich pacjentów. Kontrolę przeprowadza sanepid, a brak separatora amalgamatu grozi grzywną.

Separatory amalgamatu to urządzenia, które montowane są pomiędzy unitem a pompą ścieków. Działają na zasadzie filtra lub komory sedymentacyjnej i mają zadanie wychwytywać cząstki plomb. Usuwanie amalgamatu to obowiązek wyspecjalizowanej firmy, która posiada z dany, gabinetem podpisaną umowę na odbiór i unieszkodliwianie tego typu odpadu. Jest to skrupulatnie sprawdzane przez jednostkę kontrolującą.

Zobacz również: Separatory amalgamatu do 2.000 zł: https://www.ekotu.pl/separatory-amalgamatu

 

Utylizacja amalgamatu odbywa się przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska naturalnego. Nie może się tym zajmować firma od odpadów medycznych. Bezwzględnie nie można także czyścić separator amalgamatu na własną rękę, wyrzucając zużytą zawartość do kosza lub kanalizacji – jest to kompletnie sprzeczne z ideą zastosowania filtra!

 

 

Serwis separatora amalgamatu – korzystna opcja dla gabinetów dentystycznych

Warto wybierać na rynku te separatory amalgamatu, w przypadku których dostawca zapewnia wsparcie w instalacji i serwisowaniu tego sprzętu. Wówczas usuwanie amalgamatu jest całkowicie bezobsługowe i zgodne z wymaganiami prawnymi. Zachęcamy także do sprawdzania, czy wybrane separatory amalgamatu posiadają certyfikat, zgodny z aktualnymi przepisami. Urządzenia niecertyfikowane nie gwarantują odpowiedniej sprawności usuwania amalgamatu i w razie kontroli nie są uznawane (np. separatory amalgamatu z by-passem).

autor/źródło: Marcin Piotrowicz

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie