Informacje 11 października 2018, 10:54,

Zapraszamy do składania projektów do Budżetu Obywatelskiego

Zachęcamy do składania swoich propozycji zadań do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Do 19 października 2018 r. trwa nabór projektów do zrealizowania w IV edycji Budżetu Obywatelskiego.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij
Do rozdzielenia jest pół miliona złotych!


Przypominamy, że tak jak w ubiegłym roku jest możliwość realizacji oprócz projektów inwestycyjnych, również projektów o charakterze kulturalnym i sportowym oraz zgłoszenie projektu przez Lidera/Liderów (2 osoby).

Należy mieć jednak na względzie, że projekty o charakterze kulturalnym lub sportowym muszą być przeprowadzone na terenie miasta Gostynina i nie mogą być częścią imprez i uroczystości organizowanych bądź współorganizowanych przez Gminę Miasta Gostynina lub jej jednostki organizacyjne, spółki miejskie, zakłady budżetowe.

Przewiduje się, że kwota wydatków, która może zostać wydzielona w budżecie miasta na realizacje tych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie wynosiła do 500.000 zł, a całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu (w tym sporządzenie odpowiedniej dokumentacji o ile to konieczne) nie może przekroczyć kwoty 80.000 zł w projekcie inwestycyjnym, a w projektach kulturalnych i sportowych 30.000 zł.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2019'' składamy w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, pok. nr 205 lub wysyłamy listem na podany wyżej adres - wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Gostynina.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania ciekawych, wartych realizacji projektów.


Napisz komentarz

Popularny: 1800 odsłon Informacje 11 października 2018, 10:13,

Ustanowiono tymczasowego nadzorcę sądowego w spółce prowadzącej szpital w Gorzewie

Nasza redakcja otrzymała prawomocne postanowienie sygn. akt IX GU 108/18 Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, dotyczące spółki Arion Med, prowadzącej szpital w Gorzewie koło Gostynina.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij
Czy wobec problemów finansowych zarządzającego placówką nie należy zastanowić się nad przywróceniem szpitala do Gostynina?

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą Świdniku w składzie SSR Monika Studzińska, SSR Małgorzata Kotuła i SSR Magdalena Studzińska na posiedzeniu w dniu 17 września 2018 roku postanowił dokonać zabezpieczenia majątku spółki Arion Med z siedzibą w Lublinie poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego Macieja Wieniakowskiego, celem zobowiązania tymczasowego nadzorcę sądowego do złożenia w terminie 21 dni sprawozdania w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe.

Przypomnijmy, w dniu 30 lipca 2018 roku Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy zmienił postanowienie Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i oddalił wniosek Pana Piotra Rucińskiego – byłego członka zarządu - o ogłoszenie upadłości Spółki ARION MED sp. z o.o. Informowaliśmy o tym w sierpniu tego roku:

Postanowienie Sądu w sprawie upadłości Arion Med Sp. z o.o.

Postanowienie z 17 września jest efektem złożonego przez dwóch wierzycieli spółki Arion Med wniosku o ogłoszenie zarządcy przymusowego. Sąd Rejonowy Lublin-Wschod z siedzibą w Świdniku postanowił oddalić wniosek wierzycieli, poprzestając na ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego.

Głównym zadaniem nadzory sądowego, działającego w interesie ogółu wierzycieli, jest zabezpieczenie majątku przed niekorzystnymi działaniami dłużnika. Zajmuje się on także m.in. analizą czynności dłużnika przekraczających zwykły zarząd z uwzględnieniem interesu wierzycieli oraz ewentualnym sporządzaniem sprawozdania dotyczącego stanu przedsiębiorstwa dłużnika, które stanowi obiektywne źródło wiedzy dla sądu. Jeżeli tymczasowy nadzorca sądowy stwierdzi nieprawidłowości w zarządzie majątkiem dłużnika jest zobowiązany poinformować o tym sąd oraz złożyć wniosek o zmianę sposobu zabezpieczenia przez ustanowienie zarządu przymusowego.


Napisz komentarz

Komentarze

Anny, 13 października 2018
Tak, będzie funkcjonował i to lepiej niż dotychczas, bo pod okiem nadzorcy
michu, 12 października 2018
Szpital bedzie funkcjonował?
Twbkz, 11 października 2018
To w końcu będzie ta upadłość czy nie? Chcemy się leczyć a nie zastanawiać się czy Arion ma pieniądze na leki.
Dodaj ogłoszenie