Informacje22 czerwca 2022, 14:31,

Samorząd Mazowsza wyposaży 5 jednostek OSP w powiecie gostynińskim

Samorząd Mazowsza wyposaży 5 jednostek OSP w powiecie gostynińskim

Wiemy, że w gminnych budżetach często brakuje środków, a specjalistyczny sprzęt to podstawa w pracy strażaka – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk

Radni województwa mazowieckiego zdecydowali. Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny sprzęt czy środki ochrony osobistej dla strażaków – samorząd województwa wesprze 32 jednostki OSP z regionu płockiego. Na ten cel przekaże aż 1,1 mln zł. W powiecie gostynińskim fundusze trafią do 5 jednostek OSP.Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, samorząd województwa od wielu lat wspiera strażaków. – To jedno z wielu działań, jakie podejmujemy, by im pomagać. Nasze środki przeznaczamy na zakup specjalistycznego sprzętu i samochodów, ale również remonty strażnic. Mamy świadomość, że ta pomoc dla wielu samorządów jest jedyną szansą na doposażenie jednostek OSP. Tylko w tym roku wyremontujemy 240 strażnic i zakupimy sprzęt dla 463 jednostek OSP.

 1,1 mln zł dla regionu płockiego

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej czy remonty strażnic. Na majowym sejmiku radni zdecydowali o przyznaniu wsparcia na modernizację 240 budynków. Teraz 265 gmin otrzymało wsparcie w wysokości ponad 11,8 mln zł na zakup profesjonalnego wyposażenia dla 463 jednostek OSP. W ramach tego programu wsparcia 84 gminy zakupią aż 94 samochody, natomiast 181 gmin przeznaczy wsparcie na zakup specjalistycznego sprzętu. W subregionie płockim dofinansowanie w wysokości 1,1 mln zł otrzymały 32 jednostki OSP.

– Niezawodny sprzęt i samochody są dla ochotniczych straży pożarnych kluczowe. Odpowiednie wyposażenie pozwala im na walkę z klęskami żywiołowymi, pożarami i innymi niebezpieczeństwami. Wiemy, że w gminnych budżetach często brakuje środków, a specjalistyczny sprzęt to podstawa w pracy strażaka – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

W ramach zadania OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości 100 tys. zł na zakup nowego ciężkiego lub średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 80 tys. zł na zakup lekkiego samochodu strażackiego i 50 proc. wsparcia na zakup nowego sprzętu specjalistycznego czy środków ochrony strażaka w wysokości maksymalnie 20 tys. zł.

Lista beneficjentów z powiatu gostynińskiego:

nazwa gminy/miasta

nazwa OSP

przedmiot dofinansowania

kwota dofinansowania

Gostynin

Lucień

nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

100 000,00 zł

Gostynin

Gostynin

sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka

8 500,00 zł

Pacyna

Pacyna

nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

100 000,00 zł

Sanniki

Sanniki

sprzęt specjalistyczny

2 660,00 zł

Szczawin Kościelny

Szczawin Kościelny

nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

100 000,00 zł

autor/źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie